Loading...
Startsida 2018-05-14T13:15:12+00:00

Promas  hjälper företag och organisationer att främja hälsa och välmående.

Med PromasMetoden®  erbjuder vi verktyg, utbildningar och föreläsningar inom våra huvudområden återhämtning, stresshantering och mental träning.

PromasMetoden® följer Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer för Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Senaste nytt:

Psykisk ohälsa bland unga ökar

Var tionde ung kvinna i åldersgruppen 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående, motsvarande siffra för unga män i samma åldersgrupp är sju procent.

PROMAS är i stark tillväxt

PromasMetoden® är idag etablerad på tusentals svenska arbetsplatser. – Vi ser nu att arbetsgivare i allt större utsträckning investerar i hälsofrämjande insatser. Det vi har sett som helt avgörande är

Föreläsningar, mässor och utbildningar:

Hur mår ditt team? Hur arbetar Ni med återhämtning och stresshantering på arbetsplatsen? Besök PROMAS härliga och kunniga gäng på mässan Personal & Chef, 18 – 19 september 2018, så kommer vi att inspirera dig till att utveckla ert hälsoarbete, på just din arbetsplats!

Hälsoinspiratörens uppdrag: Inspirera och vägleda medarbetare i att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Det här är PromasMetoden®

PromasMetoden® är konkreta och enkla verktyg för återhämtning, stresshantering och mental träning.

Kaffe och tidning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Gör som 38 000st prenumeranter – ta del av intressanta nyheter, tips och
artiklar om mental träning och effektiv återhämtning.

I dagens samhälle är återhämtning en bristvara – långvarig stress leder för många till sjukdom.

”Det krävs nya insikter och strategier för företagsledningen att investera i hälsoarbetet på arbetsplatsen. Investera i att arbeta i förebyggande syfte, där medarbetare får möjlighet till effektiv återhämtning och mental träning under arbetstid,
än att lägga stora kostnader på rehab och eftervård.”

Lyssna på tre av Sveriges ledande experter som uttalar sig om mental träning, den ökande stressrelaterade ohälsan och vilka konsekvenser det ger på arbetsplatsen och i samhället: