IVA Södertälje sjukhus

Hur har Promasmetoden påverkat vardagen på IVA Södertälje sjukhus?

Januari 2021. Årets gåva skulle delas ut och vem som helst fick nominera en arbetsplats som kunde behöva återhämtning lite extra. Två personer, en friskvårdskonsult på sjukhuset i Södertälje och en ergonom ifrån Scania, nominerade IVA-avdelningen på Södertälje sjukhus som sedan också vann möjligheten att ha Promasmetoden på arbetsplatsen under ett helt år. I metoden ingår återhämtningsfåtölj, hälsoinspiratörsutbildning och digital utbildning i mental träning.

Vi bestämde oss för att åka och hälsa på och höra deras upplevelse av vinsten. Vi pratade med chefsjuksköterska Sara Berlin Magnusson som tog emot oss på plats. Vi fick sen möjligheten att intervjua undersköterskan Yvonne och IVA-sjuksköterskan Johanna R, som berättade för oss hur de haft det den senaste tiden.

 

Vi är så glada att få möjligheten att leverera årets gåva till er. Hur har er situation sett ut sen pandemin bröt ut?

Första vågen var jäkligast, vi visste inte hur illa det skulle bli. Vi hade sett scenarier från Italien med patienter på golvet på madrasser men som tur var blev det inte riktigt så illa hos oss. Men det har varit otroligt påfrestande mentalt och fysiskt.

Vi har inga Covid-patienter just nu men vi jobbar 12,5 timmes pass och då är de flesta av timmarna med skyddsutrustning. Det är ganska tungt att vara inne på avdelningen, vi har lite olika slags skyddsutrustning och beroende på vilken du använder så får du ont på lite olika ställen. Då är behovet av återhämtning stort.

Vilket fantastiskt arbete ni gör både nu under pandemin och under normala omständigheter. Ni har nu haft Promasmetoden i ett halvår. Hur har den påverkat er vardag?

När det gäller återhämtningsfåtöljen så har den varit jätteuppskattad. Vi tycker att den hjälper och förebygger när man är spänd och har ont. Den gör verkligen nytta. Personalen tycker det är enkelt att prova sig fram, enkelt att använda fåtöljen. Det är bra att det finns val mellan mjuk och hårdare massage, då kan man välja själv utifrån vad man gillar. Den mentala träningen är värdefull för oss som har ett psykiskt krävande jobb. Sen kan det vara skönt ibland att bara lyssna på musik eller naturljud.

Det har varit så mycket värt att ha fåtöljen här, man kan förebygga mycket ohälsa genom att folk får sitta och få massage och mental återhämtning.

En sådan här borde alla inom vården ha!

Hur gör ni för att ha tid att använda fåtöljen?

Under första pandemi-vågen kom vi knappt ut från avdelningen, pauser var inte att tänka på. Det var jobbigt mentalt för ingen visste hur mycket det smittade eller hur länge det skulle pågå.

Nu när det finns möjlighet till paus, hjälper och påminner vi varandra att nyttja återhämtningsfåtöljen. Det har blivit en bra gemenskap och vi backar upp varandra.

 

Chefsjuksköterskan Sara Berlin Magnusson
tog in Promasmetoden till sin personal!

Vi pratade också med Johanna Ottosson som gått hälsoinspirationsutbildningen:

Hur upplevde du utbildningen?

Mycket intressant och inspirerande, det var två spännande dagar. Ena dagen gick vi igenom återhämtningsfåtöljen och fick input hur den skall användas på bästa sätt. Det var intressant att höra om forskning som finns på både massagen och den mentala träningen, det har stor betydelse för oss på IVA. Andra dagen var det grupparbeten, vi gjorde aktivitetsplaner för min verksamhet och målinriktat arbete med hälsan. Trevligt också att träffa andra, jag fick mycket inspiration av att träffa andra. Vi som gått utbildningen har haft kontakt med varandra efteråt och gett varandra tips.

Hur kan detta hjälpa er verksamhet?

Det kommer det absolut att göra. Hälsoinspiratörsutbildningen har hjälpt mig att kunna förklara nyttan av återhämtningsfåtöljen till mina arbetskamrater. I maj hade vi två hälsoaktiviteter; hälsobingo och fokus på socialt och psykiskt välmående. Vi är mycket generösa mot varandra och backar upp så att det finns tid att använda fåtöljen, det har varit gruppstärkande. Jag får också mycket stöttning ifrån cheferna. Utbildningen har hjälp mig att planera friskvårdsaktiviteter med ett långsiktigt perspektiv vilket är mycket inspirerande.

Hur skall ni arbeta framåt?

Arbeta mer målinriktat till hösten, skapa nya aktiviteter och arbeta vidare med insatser för psykiskt och socialt välmående och återhämtning. Det skall bli spännande att se vilka resultat vi kommer att få av detta.

Intervjuer gjorda 14 &15 juni 2021

En sån här borde alla inom vården ha!