Engagemang

7604

Återhämtning är en viktig del av varje människas liv, men ofta saknas den mest där behovet är som störst. Därför engagerar vi på Promas oss i samarbeten med organisationer som gör betydande insatser för samhället. Genom vårt engagemang stöttar vi dessa organisationer med våra återhämtningsfåtöljer och vår expertis, vilket hjälper till att främja välmående och återhämtning där det kan göra störst skillnad. Vi kallar det engagemang, och för oss innebär det att vi gör en liten investering för att skapa stora positiva förändringar för dem vi stöttar.

Ronald McDonald Hus

I de mest påfrestande tider i livet är trygghet och återhämtning ovärderliga. I samarbetet mellan Promas och Ronald McDonald Hus erbjuds familjer med svårt sjuka barn en chans att finna ro och samla kraft mitt i stormen. På Ronald McDonald Hus kan sjuka barn och deras familjer bo och leva under tiden som barnet genomgår behandling på sjukhus. Dessa hus är till för familjer som behöver resa långt hemifrån för behandling. Husen erbjuder en miljö som efterliknar livet hemma när vardagen blivit upp-och-nervänd. Promas återhämtningsfåtöljer, som nu finns på alla Ronald McDonald Hus i Sverige, ger en stunds avkoppling i en annars turbulent vardag. Fördelarna med Promas återhämtningsfåtölj är att den är tillgänglig – enkel att använda för alla och att det räcker med en kort stund för att varva ner och stänga ute oron. I samarbetet mellan Promas och Ronald McDonald Hus erbjuds familjer möjligheten att koppla av i en extrem och utsatt period av livet.

Skit/Bra

Vi är stolta över att Promas återhämtningsfåtölj finns i sammanhang där vi är med och gör skillnad som i samarbetet med Skit/Bra. Det är en organisation som driver projekt där fokus är att ge ungdomar verktyg för att stärka sin mentala hälsa. Det har aldrig varit helt enkelt att vara tonåring och idag drabbas nästan var femte ungdom av psykisk ohälsa. Skitbra vill genom proaktivt arbete trygga upp ungdomarna att vara grundade i sig själva och förberedda på vad som väntar i livet. Skit/Bra är ett projekt framtaget av fem idrottsklubbar, Örebrokompaniet och RF SISU Örebro län och vill med ungdomarna (ålder 15-18år) i detta projekt utveckla en modell för att främja psykisk hälsa och självledarskap.