Uppföljning

3359

Att investera i hälsa på jobbet lönar sig!

Med Promasmetoden får du ett effektivt verktyg för optimal återhämtning på jobbet. Vi hjälper dig givetvis med att mäta resultatet av denna insats. Nöjda kunder är vår drivkraft.

 • 01

  Upplevda effekter

  Med hjälp av vårt digitala enkätverktyg har du som Promaskund möjlighet att bidra med värdefull information kring upplevda effekter av återhämtningen med hjälp av Promasmetoden. Resultatet blir en viktig indikator kring de positiva sidor som finns med att få till återhämtning på jobbet.

  Enkäten tar bara några minuter att svara på och du får bland annat svar på om sjukfrånvaro kunnat undvikas tack vare användandet. I uppföljningen går vi igenom en mängd olika effektområden. Vi frågar bland annat om sömn, stress, energi, välmående, koncentration, arbetsglädje, välbefinnande och smärta.

 • 02

  Nyttjandegrad

  Promasfåtöljen är inte bara ett fenomenalt verktyg för våra kunders återhämtning. Med hjälp av de val som görs via skärmen loggas alla 15-minutersbehandlingar som sker i fåtöljen. På så sätt kan du enkelt följa trender och tendenser i användandet på er arbetsplats.

 • 03

  Mätbara mål

  Tillsammans med dig som kund sätter vi upp mätbara mål. Det kan handla om att nyttjandegraden ska ligga på en viss nivå, till att vi identifierar specifika effektområden som vi kontinuerligt stämmer av.