Testa kostnadsfritt!

Nu kan din arbetsplats utvärdera Promas återhämtningsfåtölj Recovery Edition utan att det kostar er något. Ett perfekt tillfälle att se vad återhämtning kan bidra med för er.

Häng med – så här går det till!

1. Vi levererar och utbildar

Vi levererar vår återhämtningsfåtölj med integrerad mental träning och massage med fokus på oxytocin till er arbetsplats. Tillsammans går vi igenom hur den fungerar och ger mer information om Promasmetoden®.

2. Ni testar promasmetoden

I Promasmetoden® har återhämtningsfåtöljen en central roll. Ni har nu möjlighet att se hur återhämtningen påverkar både er arbetsplats och enskilda individer.

3. Vi utvärderar tillsammans

Tredje veckan utvärderar vi tillsammans. Ni får bland annat en digital enkät som visar effekter och resultat av återhämtningen på arbetsplatsen. Dessutom tittar vi på nyttjandegraden, det vill säga hur mycket återhämtningsfåtöljen faktiskt använts.

Därför måste du testa

Effekter våra kunder upplever

85%* upplever sig mindre stressade

*Effekter av återhämtning med hjälp av Promas återhämtningsfåtölj. Statistik hämtad ur 900 enkätsvar från 110 olika arbetsplatser

66%* upplever att de är mer avslappnade

*Effekter av återhämtning med hjälp av Promas återhämtningsfåtölj. Statistik hämtad ur 900 enkätsvar från 110 olika arbetsplatser