Om Promas

7

Vår historia

Promas resa började år 2003. Antalet långtidssjukskrivna i Sverige hade ökat lavinartat och på många arbetsplatser var belastningen orimligt hög. Det började med uthyrning av massagesfåtöljer. Men med tiden kände vi att det måste finnas något mer att tillföra. En produkt som inte bara ger medarbetarna tid att koppla av, utan även verktygen för hur de ska göra det. Där och då föddes idén till Promas återhämtningsfåtölj – en kombination av fysisk- och mental återhämtning.

Vår affärsidé har aldrig byggt på snabba lösningar. Istället vill vi skapa en långsiktig och hållbar metod som bygger på gedigen forskning. Därför tog vi tidigt kontakt med professor Kerstin Uvnäs Moberg, en av världens främsta forskare inom oxytocin, och Lars-Eric Uneståhl, världsledande professor inom mental träning. Tillsammans utformade vi en metod som kombinerar välgörande massage med övningar och musik som hjälper dig att lösa upp grundspänningar, bryta tankemönster och jobba med din personliga utveckling.

Vår första egenutvecklade återhämtningsfåtölj togs fram 2006 och 2013 skapades Promas forskarråd. Nu kunde Kerstin och Lars-Erics kunskaper kompletteras av Dan Hasson, doktor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, Peter Währborg, sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare samt Per Gärdsell, läkare och utbildare inom hälsofrämjande ledarskap.

Sedan vår lansering 2003 har vi genomgått en imponerande tillväxtfas och stöttat över 10 000 arbetsplatser. I dagsläget positionerar vi oss som den föregående aktören inom återhämtningstjänster. Med vår närvaro i hela Sverige kan vi erbjuda lokal service till våra kunder, oavsett deras lokalisering. Vår outtröttliga strävan efter fortsatt utveckling förblir dock central i allt vi gör

Tillsammans med vårt forskarråd håller vi oss ständigt uppdaterade kring de senaste studierna och upptäckterna inom fältet. Allt för att Promasmetoden ska ligga i framkant, och erbjuda maximal återhämtning till dig och dina kollegor.

I återhämtningens tjänst
– från 2003 till idag

2003

Promas resa startar

Antalet långtidssjukskrivna i Sverige hade ökat lavinartat och friskvård på arbetsplatsen börjat bli ett begrepp. Till en början hyr vi endast ut massagefåtöljer.

2005

Samarbetet med Lars-Eric Uneståhl inleds

Där och då föddes idén till återhämtningsfåtöljen – en kombination av fysisk- och mental återhämtning med hjälp av massage och mental träning. Promasmetoden tar form.

2006

Promas lanserar sin första egna återhämtningsfåtölj

Den mentala träningen finns integrerad och nåbar i fåtöljen.

2011

Promas begraver fjärrkontrollen

Med ett par tryckningar på touchdisplayen, som sitter på armstödet, kommer man i gång återhämtningen. Vi gör det enklare för användaren.

2013

Promas forskarråd bildas

Ledande forskare inom stress, mental träning, oxytocin, beteendemedicin och hälsofrämjande ledarskap utgör Promas forskarråd. Vi erbjuder hälsoutbildningar, föreläsningar och event.

Läs mer

2021

Lansering av återhämtningsfåtöljen Recovery edition

En svenskutvecklad produkt, anpassad för den svenska marknaden. Massage med fokus på optimal utsöndring av oxytocin och en mental träning som erbjuder ännu fler möjligheter än tidigare.

Läs mer

2022

Promasmetoden blir tydligare

Promasmetoden består av de tre delarna; Återhämtning, kompetens och uppföljning.

Läs mer

2023

Promas firar 20 års-jubileum!

Promas firar 20 år och det gör vi tillsammans med våra kunder. Året kantades av olika sorters firande och besök hos de som har varit med oss längst men även en och annan ny bekantskap. Återhämtning på arbetsplatsen blir bara viktigare och fokus för året var att en uppkopplad värld behöver avkopplade människor.

2043

Promasmetoden om 20 år

Med hjälp av morgondagens tekniker sker återhämtningen där du bestämmer att den ska vara.