LCP fixed background image

Om Promas

7

Vår historia

Promas resa började år 2003. Antalet långtidssjukskrivna i Sverige hade ökat lavinartat och på många arbetsplatser var belastningen orimligt hög. Först var tanken att erbjuda massagesfåtöljer. Men ju mer vi tänkte på det kände vi att det måste finnas något mer att tillföra. En produkt som inte bara ger medarbetarna tid att koppla av, utan även verktygen för hur de ska göra det. Där och då föddes idén till återhämtningsfåtöljen – en kombination av fysisk- och mental återhämtning.

Vår affärsidé har aldrig byggt på snabba lösningar. Istället vill vi skapa en långsiktig och hållbar metod som bygger på gedigen forskning. Därför tog vi tidigt kontakt med professor Kerstin Uvnäs Moberg, en av världens främsta forskare inom oxytocin, och Lars-Eric Uneståhl, världsledande professor inom mental träning. Tillsammans utformade vi en metod som kombinerar välgörande massage med övningar och musik som hjälper dig att lösa upp grundspänningar, bryta tankemönster och jobba med din personliga utveckling.

Vår första egenutvecklade återhämtningsfåtölj togs fram 2006 och 2013 skapades Promas forskarråd. Nu kunde Kerstin och Lars-Erics kunskaper kompletteras av Dan Hasson, doktor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, Peter Währborg, sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare samt Per Gärdsell, läkare och utbildare inom hälsofrämjande ledarskap.

Sedan vår lansering 2003 har vi genomgått en imponerande tillväxtfas och stöttat över 10 000 arbetsplatser. I dagsläget positionerar vi oss som den föregående aktören inom återhämtningstjänster. Med vår närvaro i hela Sverige kan vi erbjuda lokal service till våra kunder, oavsett deras lokalisering. Vår outtröttliga strävan efter fortsatt utveckling förblir dock central i allt vi gör

Tillsammans med vårt forskarråd håller vi oss ständigt uppdaterade kring de senaste studierna och upptäckterna inom fältet. Allt för att Promasmetoden ska ligga i framkant, och erbjuda maximal återhämtning till dig och dina kollegor.