Om Promas

7

Vår historia

Promas resa började år 2003. Antalet långtidssjukskrivna i Sverige hade ökat lavinartat och på många arbetsplatser var belastningen orimligt hög. Först var tanken att hyra ut massagestolar. Men ju mer vi tänkte på det kände vi att det måste finnas något mer att tillföra. En produkt som inte bara ger medarbetarna tid att koppla av, utan även verktygen för hur de ska göra det. Där och då föddes idén till återhämtningsfåtöljen – en kombination av fysisk- och mental återhämtning.

Vår affärsidé har aldrig byggt på snabba lösningar. Istället vill vi skapa en långsiktig och hållbar metod som bygger på gedigen forskning. Därför tog vi tidigt kontakt med professor Kerstin Uvnäs Moberg, en av världens främsta forskare inom oxytocin, och Lars-Eric Uneståhl, världsledande professor inom mental träning. Tillsammans utformade vi en metod som kombinerar välgörande massage med övningar och musik som hjälper dig att lösa upp grundspänningar, bryta tankemönster och jobba med din personliga utveckling.

Vår första egenutvecklade återhämtningsfåtölj togs fram 2006 och 2013 skapades Promas forskarråd. Nu kunde Kerstin och Lars-Erics kunskaper kompletteras av Dan Hasson, doktor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, Peter Währborg, sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare samt Per Gärdsell, läkare och utbildare inom hälsofrämjande ledarskap.

Sedan starten 2003 har vi haft en kraftig tillväxt och har genom åren har vi hjälpt över 10 000 arbetsplatser. Idag är vi den marknadsledande aktören inom koncept för återhämtning och har kontor över hela Sverige, vilket gör att vi kan ge våra kunder lokal service oavsett var i landet de befinner sig. Det viktigaste av allt är dock att vi aldrig slutar utvecklas.

Tillsammans med vårt forskarråd håller vi oss ständigt uppdaterade kring de senaste studierna och upptäckterna inom fältet. Allt för att Promasmetoden ska ligga i framkant, och erbjuda maximal återhämtning till dig och dina kollegor.