2013 startar Promas forskningsråd med ledande experter och forskare inom återhämtning, mental träning, stresshantering samt hälsofrämjande ledarskap.
Forskningsrådet ger oss en unik inblick i den senaste forskningen och säkerställer att vi alltid ligger i framkant i utvecklingen av PromasMetoden®. Hör dem berätta mer om återhämtningens effekter och om lönsam investering i hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen
Image
Lars-Eric Uneståhl, Kerstin Uvnäs Moberg, Dan Hasson, Peter Währborg och Per Gärdsell

Professor Kerstin Uvnäs Moberg

Professor Kerstin Uvnäs Moberg har en grundutbildning som läkare, men har tillbringat näst intill hela sitt yrkesverksamma liv som forskare, främst av beröringshormonet Oxytocin. Kerstins samarbete med oss i hur skonsam massage medverkar till åter-hämtning, har bidragit till vår utveckling av PromasMetoden®.

Professor Lars-Eric Uneståhl

Professor Lars-Eric Uneståhl har hela världen som arbetsplats. Bland annat arbetar han med olympiska kommittén i tolv olika länder. PromasMetodens® mentala återhämtnings-program har utformats av Lars-Eric

Doktor Peter Währborg

Peter Währborg är utbildad sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare. Peter har arbetat med beteendemedicin inom området kropp- och själ sedan flera decennier tillbaka. Dessutom har Peter varit chef vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg.

"Jag tycker PromasMetoden® är en intressant kombination av beprövade metoder att motverka stress-och stressrelaterade sjukdomar."

Doktor Dan Hasson

Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälso-promotion vid Uppsala universitet. Dan har en docentur i folkhälsa från Karolinska institutet och är anknuten forskare vid Stressforsknings-institutet vid Stockholms universitet.

Docent Per Gärdsell

Per Gärdsell, docent i ortopedi, f.d. cheföverläkare på Universitetssjukhuset i Malmö och en av initiativtagarna till ett av Sveriges mest uppmärksammade hälsoprojekt, Bunkefloprojektet.

”Jag har haft samarbete med Promas under drygt tio år och har sett deras utveckling. De var tidigt mycket professionella och förstod sin egen roll i leveransen av verktyg, framför allt för mental återhämtning."