Promas forskarråd

9

Bidrar med ovärderlig kunskap

Sedan starten 2003 har vi omgett oss av världsledande professorer och framstående forskare inom återhämtning, mental träning, stresshantering och hälsofrämjande ledarskap. Tillsammans med vårt forskarråd ser vi till att Promasmetoden ständigt utvecklas, så att du kan ta del av återhämtning i framkant.

Professor Lars-Eric Uneståhl

Med över 50 års erfarenhet är Lars-Eric Uneståhl världsledande inom mental träning. I nära samverkan med Lars-Eric har vi utvecklat de 17 mentala träningsprogram som blivit en del av grunden till Promasmetoden®.

Professor Kerstin Uvnäs Moberg

Med en bakgrund som läkare har Kerstin Uvnäs Moberg vigt merparten av sin karriär åt forskning kring beröringshormonet Oxytocin. Med hjälp av Kerstin och hennes forskning har vi utvecklat en skonsam massage som bidrar till en ökad känsla av återhämtning.

Doktor Peter Währborg

En gedigen bakgrund som sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare har gett Peter Währborg breda erfarenheter inom beteendemedicin. Med sina insikter kring kropp och själ hjälper Peter till att vidareutveckla Promasmetoden®.

Doktor Dan Hasson

Dan Hasson har tidigare doktorerat inom stresshantering vid Uppsala Universitet. Han är även en del av forskarkåren på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Med sina erfarenheter inom ämnet bidrar han nu till arbetet med Promasmetoden®.