Idén till PromasMetoden® började växa fram ganska tidigt efter att vi startade 2003. Tillsammans med professor Lars-Eric Uneståhl inledde vi ett intressant samarbete. Resultatet har blivit PromasMetoden® och ett koncept som hjälper arbetsgivare att bedriva ett effektivt hälsoarbete genom att ge medarbetarna möjlighet till mental och fysisk återhämtning på arbetsplatsen.
Vi fick en verklig bekräftelse på att vi tänkt rätt när KK-stiftelsen beviljade 3,8 miljoner kronor i bidrag för forskning kring PromasMetoden®.
Image
KK-stiftelsen (Kunskaps- och Kompetensutveckling) är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 17 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet.

Hälsofrämjande insatser är en lönsam investering

Alla är idag överens om att det är lönsamt att investera i förebyggande hälsovård. I dagens mentalt stressade tillvaro behövs konkreta hjälpmedel för arbetsgivarna så att man kan erbjuda sina anställda möjlighet till återhämtning på arbetsplatsen. Allt för att undvika onödigt höga sjuktal och minska risken för långtidssjukskrivningar. Det fina med PromasMetoden® är att den inte bara gör dig mer avspänt effektiv på jobbet, utan den hjälper dig även att få mer energi till en aktiv fritid. Man får helt enkelt mer ork till allt som väntar efter arbetsdagens slut.

Det tar bara femton minuter

Den nyutvecklade fåtöljen har designats helt efter PromasMetodens® krav. Med pekskärmen kan du titta på en informationsfilm som beskriver konceptet och du kan enkelt välja mellan 12 olika mentala träningsprogram. Vi vet att vi med den nya återhämtningsfåtöljen Comfort Edition och Uneståhls mentala träningsprogram har en världsunik produkt. Metoden bygger på en kombination av avspänning och positiv mental träning som höjer motivationen och välbefinnandet. PromasMetoden® är lättillgänglig för alla och det tar bara femton minuter för dig att få tillbaka orken.

Idag består konceptet av PromasMetoden® (återhämtningsfåtöljen Comfort Edition med mentala träningsprogram), utbildning i återhämtning, föreläsningar, kundtidning och fri service under hyrestiden. Under nyheter hittar du artiklar om stress, stresshantering och återhämtning. Även kundartiklar finner du här, kanske har någon i din bransch redan testat vårt koncept.

Harvard University och KK-stiftelsen

I samband med att konceptet började ta form vände vi oss till professor Ulf Lundberg, som varit verksam som stressforskare i drygt 30 år samt professor Kerstin Uvnäs Moberg, en av världens främsta inom forskning kring lugn-och-ro-hormonet oxytocin. För att skapa optimala avslappningsmetoder tog vi hjälp av professor Lars-Eric Uneståhl, världsledande inom mental träning. I dag har vi ett helt unikt koncept för stresshantering och återhämtning.

Image