Promasmetoden®

191

Optimal återhämtning på jobbet

Vill du minska mängden stressrelaterade sjukskrivningar eller helt enkelt säkerställa att dina medarbetares välmående behålls på en bra nivå? Promasmetoden hjälper dig med optimal återhämtning på jobbet och är till för alla arbetsplatser, oavsett storlek eller bransch.

Återhämtning på arbetsplatsen  har aldrig varit viktigare. Forskning visar att stressrelaterad ohälsa hos människan har ökat de senaste åren, ofta till följd av brist på återhämtning. Att investera i effektiva och välmående medarbetare lönar sig, oavsett bransch eller storlek på arbetsplats. 

Promasmetoden bygger på mångårig forskning och är framtagen för att ge optimal återhämtning på jobbet. Metoden är utformad kring tre områden; återhämtning, kompetens och uppföljning.

Återhämtning

Kompetens

Uppföljning

Återhämtning

Må bättre och få mer energi på jobbet! Vår egenutvecklade återhämtningsfåtölj Promas Recovery Edition erbjuder en unik kombination av främjande massage och mental träning. 

De mentala träningsprogrammen är framtagna av Lars-Eric Uneståhl, världsledande professor inom mental träning, och guidar dig i att hantera stress och oro eller jobba med din personliga utveckling.

Med hjälp av Kerstin Uvnäs Mobergs forskning kring oxytocin har vi fått värdefull kunskap om hur tryck, tempo och värme i massage bidrar till avslappning. En avslappnad medarbetare har lättare att fokusera på den mentala träningen och att komma till så kallad aktiv vila, där man bränner minst energi och återhämtar sig såväl mentalt som fysiskt.

 

Kompetens

Vi vet att kunskap är nyckeln till att få så många som möjligt på en arbetsplats till att regelbundet prioritera sin återhämtning. Därför har vi sedan starten 2003 omgett oss av världsledande professorer och framstående forskare inom återhämtning, mental träning och stresshantering. Med hjälp av vårt forskarråd kan vi förse våra kunder med värdefull kunskap inom hälsa och välmående, i olika format. Vi har tagit fram en digital inspirationsföreläsning och utbildar hälsoinspiratörer på arbetsplatser. Vi erbjuder också en webbaserad utbildning i mental träning och bjuder in till olika webbinarier inom hälsa och välmående.

Inom Promasmetoden kallar vi detta område för ”kompetens”, där syftet är att inspirera så många som möjligt på en arbetsplats att ta hand om sitt eget och andras välbefinnande genom regelbunden återhämtning på jobbet. Återhämtning är precis som all annan träning, de flesta vet att det är viktigt för att må bra. Men för många är det nödvändigt att då och då bli påmind om att återhämta sig, för att det ska ske på regelbunden basis.

 

Uppföljning

Återhämtningsfåtöljen är inte bara en unik och smart produkt som ger värdefull återhämtning. Den samlar även in data kring hur mycket den används, det vi kallar nyttjandegrad. Genom regelbunden avstämning av nyttjandegraden kan våra kunder följa trender och tendenser i återhämtning på jobbet. 

Med hjälp av vårt digitala enkätverktyg får ni dessutom värdefulla svar kring de upplevda effekter som finns av att skapa återhämtning på jobbet. Enkäten kan ge ett bra komplement till interna medarbetarenkäter, bland annat kan den ge svar på om sjukfrånvaro kunnat undvikas tack vare återhämtningen. 

I vår uppföljning går vi även igenom effektområdena stress, energi, koncentrationsförmåga, sömn, arbetsglädje, välbefinnande och smärta.  Nyttjandegrad och upplevda effekter brukar ligga till grund för det vi kontinuerligt stämmer av med vår kund i ett samarbete för optimal återhämtning på jobbet.

 

Vår metod har hjälpt över 10 000 arbetsplatser under våra 20 år. Nu är det din tur!

Från Promas massagestol till återhämtningsfåtölj. Flera års erfarenhet, utbyte med ledande forskare och fruktbara kundsamarbeten har resulterat i återhämtning i världsklass.