Resultat & effekter

193

Upplev Promaseffekten

Ditt resultat är vår drivkraft. Därför genomför vi löpande utvärderingar med våra kunder, både för att se hur vi kan utvecklas och för att säkerställa att ni uppnår maximal effekt. Efter 19 år och 10 000 nöjda arbetsplatser är vi övertygade om att återhämtning är en lönsam investering.

Effekterna våra kunder upplever

85%* upplever sig mindre stressade

*Effekter av återhämtning med hjälp av Promas återhämtningsfåtölj. Statistik hämtad ur 900 enkätsvar från 110 olika arbetsplatser

66%* upplever att de är mer avslappnade

*Effekter av återhämtning med hjälp av Promas återhämtningsfåtölj. Statistik hämtad ur 900 enkätsvar från 110 olika arbetsplatser


“Promasmetoden är en viktig pusselbit för att minska sjukfrånvaron på Alviksskolan”

Henrik Nöbbelin, rektor på Alviksskolan

“Promasmetoden är enkel, praktisk och personalen upplever att vi satsar på dem”

Mariana Laxén-Payro, personalchef Blomsterfonden

“Efter 10 års samarbete har vi verkligen märkt hur effekten av en kvarts återhämtning sitter i under hela dagen och förbättrar prestationen”

Sirkka Persson, Rektor på Kringlaskolan