Nordea

Hur arbetar en av Sveriges största banker med återhämtning – och vilken roll har Promasmetoden spelat?

Nordea har i många år arbetat med friskvård på arbetsplatsen, men det är först på senare år som den mentala hälsan har fått en nyckelroll. Det handlar inte längre bara om tillgång till gym och massage, utan också förutsättningarna för personlig utveckling och psykiskt välmående.

Vi har pratat med Hanna Eriksson som är ansvarig för interna servicetjänster, bland annat tjänster som rör sustainability och well-being – som samarbetet med Promas.

Mitt uppdrag är att hitta och ta in tjänster som ger medarbetarna chansen att utvecklas, må bra och trivas ännu bättre på arbetsplatsen. Något som blev ännu viktigare för oss efter pandemin, där många hellre ville jobba hemifrån.

Att skapa en hållbar arbetsplats där man trivs blev en viktig pusselbit för att locka tillbaka våra medarbetare till kontoret igen.

 

Utmaningen är att få medarbetarna att ta eget ansvar
Det svåra är inte att hitta verktyg som kan hjälpa medarbetarna. Det svåra är snarare att få dem att komma igång och använda de verktyg som finns, som återhämtningsfåtöljen. I början var det rätt trögt, och i en stor organisation är det svårt att få ut informationen.

I grund och botten handlar om att skapa en kultur på arbetsplatsen där återhämtning prioriteras. För många handlar det ofta om att komma över tröskeln och upptäcka hur mycket man får tillbaka. När den tröskeln har passerats går det ofta av sig självt, och vi märker att allt fler har hittat till återhämtningsfåtöljen och verkligen uppskattar den.

Ett naturligt inslag i kontorslandskapet
– Vi har ett vilorum med återhämtningsfåtöljen i dagsläget, men kommer under våren även ta in en till vårt andra kontor i city. Där är tanken är att placera den på ett öppet område, med möjlighet att stänga om sig. Vi vill göra den till ett naturligt inslag och mer synlig.

Den har varit mycket mer än fysisk massage för vår del
Nyligen pratade jag med en medarbetare som initialt var skeptisk till återhämtningsfåtöljen och dess effekter, men efter en längre period av stress som påverkade även hans privatliv, gav han den en chans. Sedan dess har han använt den kontinuerligt och upplever att den har hjälpt honom, precis som många av våra andra medarbetare. Den är trots allt mycket mer än bara en massagestol, och det märks. Det är roligt att de uppskattar den och ser värdet i det.

Aktiviteter, hälsoinspiratörer och föreläsningar
– Vi har utöver Promas en hel del annat igång, där samtliga delar kompletterar varandra. Vi erbjuder friskvård och friskvårdsföreningar, massage och gym. Dessutom har vi digital hälsocoachning och flera hälsoinspiratörer som tillsammans med group people och friskvårdsföreningen arrangerar event, föreläsningar och temaveckor, som Mental Health Week.

Ett arbete som blir allt viktigare för att attrahera och behålla talanger
– Vi tror mycket på att arbeta med just det här, i synnerhet i vår bransch som är så pass stillasittande. Det handlar också om att vi som företag måste ta hand om våra anställda på bästa möjliga sätt. Det gynnar alla, och gör att vi kan både locka och behålla de talanger som vi har på företaget. Det räcker sällan längre med att bara erbjuda coola lokaler och andra häftiga förmåner. Folk, och i synnerhet unga, prioriterar sitt välmående just nu. 

Därför har Promas blivit viktigt för oss och vi är väldigt nöjda hittills, men vi kommer alltid sträva efter att utvecklas och utveckla arbetet med hälsofrämjande insatser. Självklart vill vi att våra medarbetare ska må bra, trivas och hitta en bra balans. Dessutom vet vi att det är gynnsamt för oss som arbetsgivare ur ett ekonomiskt perspektiv om vi med förebyggande insatser kan förhindra sjukskrivningar och missnöjda medarbetare.

Våra medarbetare uppskattar det verkligen!