Balans i arbetslivet hos socialförvaltningen i Vallentuna

Hälsoinspiratörer, samordnade insatser inom kommunen, stegtävlingar och Promas återhämtningsfåtölj – som varit på plats i många år: Det är några av de hälsofrämjande insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Vi har pratat med Frida Herman, avdelningschef inom socialförvaltningen. Läs och inspireras!

“Det är väldigt mycket kontorsarbete här och mycket samtal, möten och hembesök. Vi har
förvisso möjligheten att välja om man vill stå eller sitta vid skrivborden men det är i regel
ganska statiskt, något som vi vet tär på kroppen. Det får inte heller glömmas att det är en
stor psykisk påfrestning med många tuffa beslut som behöver tas”, säger Frida.

Stress är trots allt inte bara kopplat till att “ha mycket på sitt bord”, utan präglas också till stor
del av den psykosociala miljön. Så sent som 2018 släppte bland annat Arbetsmiljöverket en
alarmerande rapport som omfattade 50% av Sveriges socialtjänst. Den visade att kraven
ökar och ärendemängden växer, trots att det ofta råder tidsbrist – och det ställs framförallt
höga krav där man måste fatta viktiga, ibland livsavgörande beslut. Mötena blir således ofta
också psykiskt påfrestande och ibland till och med hotfulla eller trakasserande. I rapporten
uppgav mer än var tredje person inom yrket som socialsekreterare uppgav att de hade blivit
utsatta för våld eller hot om våld inom arbetet.

Med andra ord är hälsofrämjande insatser i den här miljön i allra högsta grad nödvändiga.
Både kort- och långsiktiga, liksom fysiska som mentala.

En kort avstickare som gör stor skillnad

Frida ser väldigt positivt på möjligheten att kunna ändra arbetsställning, få kroppen
genomknådad, öka blodtillförseln och skapa en feel good-känsla genom
återhämtningsfåtöljen. Detta samtidigt som man utvecklas och bli starkare genom den
integrerade mentala träningen – och enligt henne används den flitigt.

“Vi behöver verkligen inte ligga på våra medarbetare för att de ska använda sig av
återhämtningsfåtöljen, det gör dem helt på eget bevåg. Jag vågar inte säga att den används hela tiden men jag har noterat att den används flitigt. Den har varit här längre än jag och mycket handlar nog om rutin, men också tillgänglighet. Vi har vår bredvid det som kallas postrummet där alla naturligt passerar dagligen” berättar hon.

Det är ingen tillfällighet att Promasmetoden och vår återhämtningsfåtölj Recovery Edition är vanligt förekommande inom just vård, omsorg och skolvärlden. Dels på grund av det höga antalet sjukskrivningar, dels för att återhämtningsfåtöljen ofta är den enda naturliga platsen för återhämtning – där man kan samla tankarna i tystnad, få en aktiv vila och samtidigt få både fysisk avkoppling och mental träning. På bara 15 minuter.

Hälsofrämjande insatser med hälsoinspiratörer som samordnare

Återhämtningsfåtöljen har och har haft stor påverkan för arbetsmiljön, men det långt ifrån allt
som görs i form av hälsofrämjande insatser i Vallentuna kommun. Ett arbete som i hög
utsträckning drivs av kommunens egna hälsoinspiratörer – av personer som i mångt och
mycket åtagit sig extrauppdraget på grund av deras genuina intresse för just hälsa. De
arbetar övergripande för att samordna insatser för samtliga förvaltningar, något som har bidragit till många gemensamma, inspirerande och varierande aktiviteter genom åren.

“Vi har bland annat en del stegtävlingar och deltar årligen i Blodomloppet i början av sommaren, där man går eller springer 5 km ute på Djurgården och därefter fikar vi tillsammans – men det görs en hel del annat och allt handlar inte alltid om fysisk aktivitet. Förra året fick vi till exempel extra medel i förvaltning som skulle läggas på just hälsoaktiviteter, där de anställda själva fick komma med förslag. Vi fick bland annat
möjligheten att rida, bowla och till och med bege oss ut till Vaxholm för en Fångarna på
fortet-upplevelse. Vi hade dessutom en massör på plats! En bra kombination av aktiviteter
som är både roliga, avkopplande och sociala, där vi kunde samverka och umgås även med
de som vi inte arbetar tillsammans med på daglig basis”, berättar Frida.

Välmående medarbetare – frukten av allt arbete

Det finns idag mängder av forskning som understryker vikten av att implementera
hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser för att skapa en trivsam och positiv arbetsmiljö.
Genom att erbjuda en kombination av fysiska, sociala och återhämtande aktiviteter samt
erbjuda stöd för mentalt välbefinnande kan arbetsgivare inte bara förebygga sjukdomar och
stressrelaterade problem, utan även främja en positiv arbetsmiljö. Det skapar inte bara
friskare medarbetare utan även en gladare arbetsstyrka, något även Frida vittnar om.
“Våra grupper är väldigt välmående och det är frukten av de insatser som gjorts de senaste
åren. Det har verkligen varit ett prioriterat område där vi satsat rejält”, avslutar hon.