Kungsgårdens omvårdnadsboende

Ledarskap med fokus på omtanke på Kungsgårdens omvårdnadsboende

Hur hanterar man utmaningar i en utsatt bransch och hur resonerar Adéle de Waard, resultatenhetschef på Kungsgårdens omvårdnadsboende, kring chefernas roll?

Att Promasmetoden® återfinns på flera äldreboenden runtom i Sverige är ingen tillfällighet. I en bransch där det dessvärre är svårt, nästintill omöjligt, att finna tid till återhämtning är nämligen återhämtningsfåtöljen, med sina 15 minuters-program, ett välkommet redskap. Något även Adéle De Waard, resultatenhetschef på Kungsgårdens omvårdnadsboende i Enköping, vittnar om.

– Jag kom tidigt i kontakt med Promas efter att jag tillträtt som resultatenhetschef och för mig har det varit värdefullt att kunna erbjuda personalen ett konkret återhämtningsverktyg. Vi jobbar mycket med att höja kunskapen också, bland annat genom att arrangera föreläsningar om till exempel stress, men Promas återhämtningsfåtölj har bidragit till en möjlighet att låta personalen varva ner och landa i något helt annat en stund. Något som kan vara väldigt svårt i den miljön vi befinner oss i, berättar hon.

Att skapa en arbetsplats som inte är ett orosmoment
Inflation, höga räntor och stor ökning av varsel på arbetsmarknaden. Det är många orosmoment i vår vardag just nu som är svåra att påverka, men Adéle har valt att fokusera på det som hon kan påverka i sin roll.

– Det påverkar givetvis våra anställda, som dessutom fortfarande är drabbade av pandemin. För många är den perioden nästintill bortglömd, men vår bransch som var extremt utsatt, har inte riktigt kommit ur det än. Inget kommer ju i stunden, utan efteråt. Det, i kombination med alla andra orosmoment i världen, gör att det är extra viktigt för mig att fokusera på det som jag faktiskt kan påverka just nu – hur de anställda mår här, på jobbet. Inom kort ska vi till exempel ha en föreläsning som handlar just om hur man skapar en arbetsplats som känns trygg.

Ett ledarskap med fokus på att öka frisknärvaron och skapa goda relationer

När vi frågar Adéle, som har ansvar för 55 fast anställda och en hel del vikarier, vad hon upplever har haft bäst i effekt i arbetet med att skapa en hållbar arbetsmiljö med friskare och gladare medarbetare svarar hon – utan att tveka – “att vara intresserad”.

– Vi jobbar med såväl föreläsningar som Promasmetoden och har hälsoinspiratörer som hjälper till med hälsofrämjande aktiviteter men för mig, i min chefsroll, är relationsskapandet det viktigaste och det som ger bäst effekt. Jag tror det är väldigt viktigt att måna om sin personal, genuint bry sig för deras mående, ta dialoger och bygga goda relationer – att vara intresserad på riktigt. Ställa frågan: Hur kan jag som arbetsgivare hjälpa till?

Ett ledarskap med fokus på att öka frisknärvaron och skapa goda relationer

– Vi jobbar med såväl föreläsningar som Promasmetoden och har hälsoinspiratörer som hjälper till med hälsofrämjande aktiviteter men för mig, i min chefsroll, är relationsskapandet det viktigaste och det som ger bäst effekt. Jag tror det är väldigt viktigt att måna om sin personal, genuint bry sig för deras mående, ta dialoger och bygga goda relationer – att vara intresserad på riktigt. Ställa frågan: Hur kan jag som arbetsgivare hjälpa till?

Föreläsningarna som ges på arbetsplatsen, berättar Adéle, är ett sätt att få personalen att höja kunskapsnivån kring vikten av till exempel återhämtning och för att belysa det egna ansvaret. Något som såklart är väldigt viktigt – de måste ju vilja – men hon förtydligar att man inte ska lägga allt ansvar på någon annan och glömma bort sin egen roll i det hela. 

– I vår bransch är det väldigt tungt, både mentalt och fysiskt, och yrkeskategorin har den absolut högsta sjukfrånvaron. Det är såklart något som är väldigt dystert och jag, tillsammans med mina kollegor, brukar istället fokusera på hur man kan öka frisknärvaron. Vi är många som samarbetar, bollar och hjälper varandra. Vi pratar mycket i verksamheten, överskridande över olika områden, kring arbetshälsan och arbetsmiljön och det underlättar när man har likasinnade att bolla och jobba tätt med. Vi fokuserar mycket på vad vi kan lära av varandra.

I den kommunala verksamheten, berättar hon vidare, är det dessutom ett betydligt större fokusområde – av naturliga skäl – än på många andra platser.

– Vi har inte lika mycket siffermål som vi behöver svara upp till, utan fokusen är på att just förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron.