Alviksskolan

Färre sjukskrivningar och nöjdare medarbetare: Effekterna av ett dedikerat hälsoarbete på en av Stockholms största grundskolor

Hur har Alviksskolan gjort för att förbättra arbetsmiljön och skapa en mer hälsosam och motiverad arbetsplats – och hur resonerar rektor, Henrik Nöbbelin, kring investeringen i hälsofrämjande insatser?

Minskad sjukfrånvaro, en markant förbättring som landar över medel i det medarbetarskapsindex som tas fram av Stockholm stad och en låg personalomsättning. Vad är framgångsfaktorn och hur ser man egentligen till att över 200 anställda mår bra? Nyckeln, enligt Henrik Nöbbelin, är att inte tro att det inte är en one man show utan snarare betrakta det som ett stort grupparbete – varje dag.

Det är en stor skola och ett stort ansvar – för elever, personal och budget, men vi är många som samarbetar och hjälper varandra. Vi har en god struktur i vår ledningsgrupp med flera biträdande rektorer och en administrativ chef. Ute i enheterna har vi teamledare som också ingår i vår ledningsstruktur. Det är ett stort grupparbete varje dag och vi är väldigt många om att lyfta goda exempel på vår skola. Den mänskliga faktorn gör gärna att man fastnar vid det som inte fungerar men vi försöker göra tvärtom. Vi använder också extern kunskap, som Promas, för att bli ännu bättre och kunna ge bästa möjliga förutsättningar för våra anställda.”

”Har jag råd att inte investera i återhämtnings-metoder?”

En lönsam investering för Alviksskolan

För många är den ekonomiska aspekten det som sätter käppar i hjulet. “Har vi verkligen råd att satsa på hälsofrämjande insatser?” undrar många, men när vi frågar Henrik hur han motiverar det är hans motfråga istället: Har jag råd att inte göra det?

– “Har jag råd att inte investera i återhämtningsmetoder? Har jag råd att inte skapa tillfällen för mina medarbetare att ha kul och lyckas på jobbet? Jag kan alla dagar i veckan motivera den här investeringen! Helst skulle jag vilja göra ännu mer, men det är en pressad ekonomisk situation – vilket det ofta är i den här världen. Trots att det dessutom är mer pressat än tidigare har vi valt att ändå åka iväg på konferens, investera i friskvårdsbidraget och förlänga avtalet med Promas som ger oss både ett konkret verktyg och kunskap. Vi jobbar bland annat mycket med föreläsningar på temat. Det viktiga är att alltid göra det man kan för att behålla sina duktiga anställda – inte minst för elevernas skull!”

Henrik själv tror att de hälsofrämjande insatserna och det målmedvetna arbetet för att skapa en hållbar arbetsplats i hög grad har varit bidragande till de senaste årens fina resultat.

– “Vi har bland annat lyckats minska sjukfrånvaron och öka medarbetarnöjdheten på skolan. Tittar vi på personalomsättningen landar vi under 10%, vilket är lågt, och i senaste medarbetarskapsindexet som ges ut av Stockholm stad såg vi fantastiska resultat, enligt mig. Vi har gått från 72, för fem år sedan, till 82 i senaste mätningen, vilket är över medel, och rör oss stadigt uppåt. Vi märker dessutom att många vill jobba här! Det är ett fint kvitto.”

Ett konkret redskap i en arbetsmiljö med konstant högt tryck

– “Det som är roligt med återhämtningsfåtöljen och samarbetet med Promas är att det blir på riktigt. Vi har naturligtvis medarbetare som jobbar för mycket och inte mår bra av privata anledningar och för mig blir det ett verktyg – något konkret – som jag kan erbjuda för att hjälpa dem att hitta vägen tillbaka, även efter en sjukskrivning. Dessutom är det ingen hemlighet att skolan är en arbetsmiljö med konstant högt tryck där det många gånger är svårt att hitta naturliga återhämtningspauser eller tysta miljöer. 15 minuter i återhämtningsfåtöljen blir en viktig paus för många! Och man får inte glömma bort – i slutändan är återhämtningsfåtöljen inte bara ett verktyg för att medarbetarna ska trivas bättre, utan också eleverna.”

 

 • 01

  Arbeta målmedvetet – med få mål
  Förenkla! Det har vi gjort. Numera har vi bara tre prioriterade områden vilket gör det lättare att fokusera på rätt saker och följa upp arbetet.

 • 02

  Prata om rätt saker och skapa en positiv spiral
  Vi försöker inte fokusera på det som är dåligt, utan tvärtom – det är det positiva beteenden vi vill uppmuntra! Det skapar en mer positiv och motiverad miljö, som sprider sig i alla led.

 • 03

  Hjälp till med struktur och våga investera
  Det är viktigt att ge medarbetarna rätt förutsättningar, både genom struktur men också konkreta verktyg. Dessa investeringar kommer löna sig i slutändan – för arbetsgivare, medarbetare och elever.