Stresshantering och återhämtning

Hälsofrämjande arbetsplatser

Stresshantering

Stress är en av vår tids stora folksjukdomar. Sjukskrivningar till följd av stress var förra året rekordmånga och drabbade huvudsakligen kvinnor.

Men vad är egentligen stress och stresshantering? Är det så farligt som vi vill få det att framstå, eller går det att omvandla en av vår tids stora fiender till en vän?

Vad är stress?

Stress är en neutral och helt naturlig reaktion i vår kropp, som gör att vi klarar av att agera och reagera på olika händelser, krav och utmaningar som vi ställs inför och möter i vår vardag. En funktionell reaktion med andra ord, som gör att vi fungerar och ibland till och med kan tillföra extra energi och kraft.

Upplevelsen och effekten av stress kan dock vara olika från person till person. Det kan bland annat bero på hur man är som person och vad man tidigare upplevt, men vi är i grunden rustade för att hantera stress, och därför klarar också kroppen perioder av högt tempo. Lagom och regelbunden stress kan till och med stärka vår hälsa, och stimulansen är viktig för att vi ska få en rik vardag.

Så, hur kommer det sig att stress idag, trots det, är en av våra stora folksjukdomar? Svaret är, kort och gott: Bristen på återhämtning.

Vad är stresshantering?

Stresshantering är våra tillvägagångssätt för att hantera stress, komma ner i varv och hämta ny energi – återhämta oss – men hur det faktiskt görs och vad som fungerar för vem är såklart helt individuellt. Att det görs är dock helt avgörande för hur stressen drabbar oss och tar sig uttryck, både psykiskt och fysiskt.

Faktum är nämligen att stress inte är farligt för oss om vi får det i lagom dos, utan det är bristen på återhämtning under längre perioder, som kan leda till ohälsa. Något som är viktigt att hålla koll på och som vi inte kan understryka nog, för om vi är rädda för stressen kan det göra oss ännu mer stressade.

Ibland behöver vi ta bort det som stressar oss helt, oavsett om det handlar om att byta jobb eller miljö, och har det redan gått för långt är det viktigt att få professionell hjälp – men vad kan man göra i förebyggande syfte, och hur kan man arbeta med stresshantering för att göra det till en naturlig del av dagen?

Rutiner och förståelse för stresshantering kan nämligen vara skillnaden mellan att bli starkare istället för att brytas ned av påfrestningarna.

Hantering av stress på jobbet

Det dras ofta en rak linje mellan sjukskrivning för stress och vår arbetsplats. Därför har också givetvis arbetsgivarna ett ansvar för att se över rutiner, policy och strategier – men vad kan du göra på egen hand, och vilken sorts (enkel) hantering av stress kan du göra till en naturlig del av ditt liv?

Vi ger dig fem tips för stresshantering nedan!

 

Stresshantering – 5 tips & övningar i vardagen: 

1. Ta reda på vad som faktiskt stressar dig och reflektera

Stress föder ännu mer stress, och ofta hamnar vi därmed i onda cirklar av högt tempo – utan plats för reflektion. Därför är det viktigt att:

– Identifiera hur stress tar sig uttryck för just dig – då blir det lättare att se varningssignaler!
– Lär känna dina triggers men också dina återhämtningsmetoder (för anteckningar!)
– Ta en paus när varningssignalerna kommer, reflektera och acceptera. Ibland är det helt enkelt viktigt att bara bekräfta kroppens känsla.
– Ifrågasätt dig själv när situationerna uppstår. Finns det något du kan göra just nu för att förhindra denna stress? Kan du, till exempel, be någon om hjälp?

2. Fysisk och mental återhämtning

Träna kroppen – och hjärnan! Att fysisk träning hjälper mot stress och utlöser endorfiner är ingen hemlighet, men visste du att regelbunden fysisk aktivitet också bygger upp vår motståndskraft? Det blir som ett lager energi att ta av när det behövs. Det är dock viktigt att inte glömma bort hjärnan – den behöver också sin träning, den mentala träningen! Den kan nämligen göra dig både mer stresstålig, positiv och självsäker.

Professor Lars Eric Uneståhl förklarar hur här!

3. Massage

Visste du att kroppen har ett lugn och ro-hormon? Det kallas oxytocin och utsöndras i kroppen bland annat genom massage. Det är därför vår återhämtningsfåtölj Promas Recovery Edition är utrustad med värme i ryggdynan, och ger en välgörande massage, där tryck och tempo är anpassat för bästa resultat. Detta är något som läkaren och professorn Kerstin Uvnäs Moberg hjälpt oss med.

”Genom att frigöra oxytocin kan du dämpa smärta och oro, sänka ditt blodtryck och minska mängden stresshormoner. Du blir även mer motståndskraftig mot stress och bättre på att hantera stressiga situationer när de väl uppstår.”

– Kerstin Uvnäs Moberg, läkare, professor och pionjär inom oxytocinforskning.

4. Andningstekniker

En av de mest effektiva metoderna för att dämpa stress? Andas! Det finns hur många tekniker, kurser och appar som helst – men ibland räcker det med att hitta en bekväm position, ta några djupa andetag och fokusera på din andning. Djupandningen signalerar nämligen till kroppen att läget är under kontroll.

5. Hitta och träna på dina återhämtningsbeteenden

Vilka är dina återhämtningsbeteenden? Det kan vara väldigt individuellt, men identifiera minst fem av dina, där din kropp och sinne är avslappnat men aktivt, och där du hämtar energi. Det kan handla om allt från att fixa i trädgården till att måla, lyssna på musik, baka, ta en promenad eller meditera.

Vill du få professionell hjälp på din arbetsplats? Testa Promasmetoden kostnadsfritt!

Av Redaktionen

Publicerad 2023/06/15