Massage främjar utsöndringen av oxytocin i blodet

Oxytocin

Stresshantering

Hormonet oxytocin framkallar känslor av tillfredsställelse, minskad ångest, lugn och trygghet. Oxytocin främjar en känsla av välbefinnande.

Beröring som massage, mjuka strykningar och kramar främjar utsöndringen och höjer oxytocinnivåerna i blodet. Både den som berör och den som blir berörd utsöndrar oxytocin. En bra massage ger inte bara en mental stimulans, när kortisolnivån sänks kan detta leda till att immunsystemet stärks. Studier visar också att bra kramar gör oss lyckligare och mindre nervösa.

En av de främsta forskarna av hormonet oxytocin är professor Kerstin Uvnäs Moberg. Hon är en av forskarna bakom forskningsstudien som handlar om huruvida högre nivåer av oxytocin kan förknippas med minskad sjuklighet och dödlighet vid COVID-19-infektion. Studien har bland annat fått uppmärksamhet från APS (American Physiological Society) som en av de bästa artiklarna inom psykologiska studier.

Av Redaktionen

Publicerad 2021/11/11

Om professor Kerstin Uvnäs Moberg

Med en bakgrund som läkare har Kerstin Uvnäs Moberg vigt merparten av sin karriär åt forskning kring beröringshormonet Oxytocin. Kerstin är en del av vårt forskarråd och med hjälp av henne och hennes forskning har vi utvecklat en skonsam massage som bidrar till en ökad känsla av återhämtning.