Vad är oxytocin?

Oxytocin

Oxytocin är ett viktigt hormon och signalsubstans, som förvisso tillverkas i den delen av hjärnan som kallas hypotalamus, men har stor påverkan på hjärnans belöningssystem, hela människokroppen och vårt välbefinnande överlag. Därför är det inte konstigt att det många gånger benämns som ett mirakelhormon, kärlekshormon eller må bra-hormon.

Kärt barn har många namn – men vad gör oxytocin i kroppen, när utsöndras det, hur kan man stimulera frisättningen och var sker produktionen? Vi svarar på vanliga frågor i den här artikeln!

 

Vad gör oxytocin?  

Oxytocin bidrar till en rad positiva effekter, såväl kort- som långvariga. Anledningen till att det kallas må bra-hormonet är att det bland annat framkallas känslor av tillfredsställelse, minskad ångest, lugn och trygghet. Utsöndringen kan göra oss lyckligare, mindre nervösa och kan förbättra våra sociala band. Hormonet sänker pulsen och halterna av stresshormoner genom att få ner kortisolnivåerna. Något som i sin tur kan bidra till ett bättre immunförsvar, och dessutom kan det påskynda läkningen av sår och skador. Otroligt, eller hur?

När utsöndras oxytocin?  

Oxytocin utsöndras genom beröring, värme och kontakt, och precis som med det mesta – ju oftare oxytocinet faktiskt frisätts, desto större och mer långvariga blir effekterna. Så, hur kan man stimulera sitt oxytocinpåslag? Vi har några tips!

 

 • 01

  Massage & värme 

  Det vanligaste sättet att frigöra oxytocin i kroppen är genom beröring och därför är en skonsam massage, i alla former, ett effektivt sätt att stimulera oxytocinpåslaget. Även värme kan stimulera och frigöra oxytocinet i kroppen, och där är ett varmt bad ett effektivt sätt att uppnå detta.

  Vi har med hjälp av den framstående forskaren Kerstin Uvnäs Moberg, som vigt merparten av sin karriär åt just forskning kring oxytocin, lärt oss förstå vilka parametrar som bidrar till optimal utsöndring av hormonet och utvecklat vår återhämtningsfåtölj Promas Recovery Edition därefter. Därför är återhämtningsfåtöljen rustad med värme i ryggdynan och ger en välgörande massage, där tryck och tempo är anpassat för bästa resultat och maximal utsöndring av må bra-hormonet.

 • 02

  Oxytocinets vid förlossning och amning

  Oxytocin är ett viktigt hormon under både förlossning och amning. Hormonet frisätts nämligen i kroppen under förlossningen för att samordna livmoderkontraktioner och underlättar förlossningen. Det frisätts därefter även vid amning och bidrar till att öka mjölkproduktionen och gör att mjölken rinner till, förutsatt att amningen inte är stressfylld.

 • 03

  Kramar, ögonkontakt och meditation

  Andra situationer som kan utlösa utsöndring av oxytocin inkluderar intima ögonblick med en partner och all form av vänlig social interaktion. Det kan handla om att göra aktiviteter i grupp, kramas och att ha ögonkontakt. Även meditation kan utlösa hormonet.


Vad innebär höga eller låga värden oxytocin?

Med tanke på alla de positiva effekter som vi nämnt, är det knappast en överraskning att för låga värden av oxytocin kan ha konsekvenser. Det kan påverka både vår psykiska och fysiska hälsa, liksom våra sociala band och självförtroende – men är det möjligt att ha för höga värden? Ja, även om det inte är vanligt. För höga nivåer kan faktiskt vara förknippade med ett överdrivet beroende av sociala band, och uttrycka sig bland annat i hypersexualitet. Därför är det viktigt att ha en balanserad nivå av oxytocin för att främja hälsosamma sociala relationer.

Producerar både män och kvinnor oxytocin?

I och med att oxytocin först upptäcktes i samband med födsel och amning, ansågs det initialt vara ett kvinnligt hormon. Mycket har hänt sedan dess i forskningsvärlden, och idag vet vi att både män och kvinnor producerar hormonet och att det spelar en lika viktig roll för båda könen.

Upptäckt och forskning kring oxytocinet

Det var forskaren Henry Dale som redan 1906 upptäckte hormonet och namngav det till oxytocin, efter det grekiska ordet för hastig förlossning. Sedan dess har forskningen utvecklats och kommit lång, bland annat genom Kerstin Uvnäs Moberg som är pionjär inom forskning om oxytocin och en del av Promas forskarråd.