Reklam- och kommunikationsbranschen – ett kreativt himmelrike eller en stressfälla?

Hälsofrämjande arbetsplatser

Ledarskap

Stresshantering

Så här skapar den digitala byrån Wilson Creative en välmående och effektiv organisation med hjälp av mental träning och återhämtning.

Stress och brist på återhämtning har länge varit ett problem i reklam- och kommunikationsbranschen. Den psykosociala arbetsmiljön, den höga arbetsbelastningen och ständigt ökade krav på såväl kreativitet som effektivitet gör att risken för psykisk ohälsa ligger och lurar runt hörnet mest hela tiden. På många arbetsplatser har 50-60-timmarsveckor varit mer standard än undantag men på senare tid kan man se tydliga tecken på att saker sakta går åt rätt håll. Inte minst sedan problemet i byråvärlden har lyfts under hashtags som #baramänniska och olika artikelserier i branschmedia.

Så vad görs egentligen, och hur kan man komma igång?

Det går nämligen inte längre att släta över problemen med hjälp av häftiga kontor, spektakulära afterworks och inspirationsresor. Idag ställer medarbetare allt högre krav på en hållbar arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid.

– Vi har jobbat länge med den fysiska aspekten av friskvård på vår byrå, men den mentala delen var en ögonöppnare. Jag fick diagnosen utmattningssyndrom för några år sedan och tog hjälp av en mental tränare för att hitta en bättre balans i livet. Det var första gången jag kom i kontakt med Lars-Eric Uneståhls filosofi och material, säger Hasse Hofvergård som är VD på Wilson Creative.

Det var i samband med den egna rehabiliteringen som intresset för mental träning föddes. Det blev tydligt att friskvård inte bara handlar om fysisk träning utan minst lika mycket om den mentala aspekten med regelbunden återhämtning.

– Processen gjorde mig ödmjuk inför hur viktig återhämtning är och blev en ögonöppnare för hur avgörande det är att sänka grundspänningen, andas på rätt sätt och inte vara anträffbar dygnets alla timmar. Saker som man inte riktigt reflekterat över, men som gjorde stor skillnad. Det utvecklade mitt ledarskap till att bli mer hållbart och jag bestämde mig för att ge medarbetarna på byrån verktyg för att inte hamna i samma situation som jag gjorde.

Både av ren medmänsklighet och av affärsmässiga skäl. En lång sjukskrivning är kostsam för företaget och kan man jobba proaktivt för att undvika detta så är det win-win för alla inblandade.

Hur kommer man igång med arbetet? Fem tips från en byrå-VD till en annan:


 1. 1. Transparens

  Man är inte odödlig för att man är ledare. Att visa både styrka och svaghet gör det mer accepterat i gruppen att tala om sina utmaningar och använda sig av den professionella hjälp som finns tillgänglig utan att känna skam.

  2. Hitta såväl en övergripande som en individuell nivå att jobba på

  Alla hanterar utmaningar på olika sätt, och man kan inte tvinga någon att ta tjuren vid hornen. Däremot kan man ge sina medarbetare tillräckligt med verktyg, möjligheter och inspiration. Ibland kanske det behövs en morot för att komma igång, därefter brukar det gå av sig självt.

  3. Jobba förebyggande och var uppmärksam

  Vi har listat varningssignaler i vår arbetsmiljöpolicy, som kan handla om allt från medarbetare som plötsligt drar sig undan mer och undviker sociala sammanhang till upprepat slarv och svaga leveranser. Kan man konkretisera varningssignaler är de lättare att både identifiera och följa upp.

 2. 4. Sätt tydliga riktlinjer

  Vår bransch är ofta driven av passion, vilket gör att man gärna jobbar mer än vad som förväntas, även om ingen ber om det. Sätt därför tydliga riktlinjer kring arbetstider och vad som förväntas (och inte förväntas) av en medarbetare utanför dessa, och vad vi gör för varandra för att undvika stress. Vi har till exempel sagt att all intern kommunikation som rör jobb sker innanför våra arbetstider, och allt annat ska schemaläggas. När vi lämnar jobbet, då gör vi det på riktigt.

 5. Ta hjälp och anlita proffs istället för att göra något halvdant själv

Hos Promas har vi fått en komplett metodik och ett verktyg i form av återhämtningsfåtöljen. Alla på byrån kan frigöra 15 minuter några gånger i veckan  för att slå sig ner i fåtöljen. Under 2023 kommer vi vidareutveckla vårt samarbete med Promas experter, utse en hälsoinspiratör och ta arbetet till nästa nivå.

 

Idag vet vi att investera i medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa endast har gynnsamma effekter, med mer effektiva, kreativa, nöjda och uthålliga medarbetare. Så, vad väntar du på?

Av Redaktionen

Publicerad 2022/12/07