Loading...
Startsida2018-08-14T11:44:53+00:00

För en friskare arbetsplats

Vi tror på tanken att företag och organisationer som aktivt arbetar med hälsa för människor på arbetsplatsen, långsiktigt banar vägen till bättre resultat.

Vi har därför utvecklat PromasMetoden®, ett systematiskt och vetenskapligt förankrat sätt att öka hälsokunskapen inom stresshantering, återhämtning och mental träning.

PromasMetoden® följer Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer för Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Aktuellt:

Psykisk ohälsa bland unga ökar

Var tionde ung kvinna i åldersgruppen 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående, motsvarande siffra för unga män i samma åldersgrupp är sju procent.

Föreläsningar, mässor och utbildningar:

Johan Norén föreläser för dig som är chef och ledare. Hälsofrämjande arbete – en affärsstrategi!

Starta eftermiddagen med PROMAS föreläsningar om det inre ledarskapet – Avsluta med att se SHL-matchen mellan Linköping och Växjö!

Hälsoinspiratörens uppdrag: Inspirera och vägleda medarbetare i att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Det här är PromasMetoden®

PromasMetoden® är konkreta och enkla verktyg för återhämtning, stresshantering och mental träning.

Kaffe och tidning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Gör som 38 000st prenumeranter – ta del av intressanta nyheter, tips och
artiklar om mental träning och effektiv återhämtning.

I dagens samhälle är återhämtning en bristvara – långvarig stress leder för många till sjukdom.

”Det krävs nya insikter och strategier för företagsledningen att investera i hälsoarbetet på arbetsplatsen. Investera i att arbeta i förebyggande syfte, där medarbetare får möjlighet till effektiv återhämtning och mental träning under arbetstid,
än att lägga stora kostnader på rehab och eftervård.”

Lyssna på tre av Sveriges ledande experter som uttalar sig om mental träning, den ökande stressrelaterade ohälsan och vilka konsekvenser det ger på arbetsplatsen och i samhället: