Hälsofrämjande arbetsplats

Hälsofrämjande arbetsplatser

Att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är en investering i företagets viktigaste tillgång, dess personal, och ett sätt att motverka sjukskrivningar och ohälsa. I denna artikel kommer vi utforska vad begreppet innebär och hur företag aktivt kan arbeta för att främja hälsa och välbefinnande bland sina anställda.

Vad är en hälsofrämjande arbetsplats?

Det är en arbetsplats som aktivt arbetar med att främja en god hälsa samt förebygga ohälsa hos sina medarbetare: fysisk, mental och social. Tillvägagångssättet kan se olika ut, men grundstenarna är att erbjuda möjligheter för fysisk aktivitet, erbjuda stöttning för mentalt välmående och skapa en kultur som främjar gemenskap och balans mellan arbete och fritid. Kort och gott – få medarbetarna att må bra och trivas!

Vilka är de positiva effekterna?

Antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar ständigt. Enligt Försäkringskassan har de, bara under de tio senaste åren, mer än fördubblats. Det finns med andra ord en god grund till att satsa på det hälsofrämjande arbetet: Ingen ska behöva bli sjuk på grund av jobbet. Det medför dessutom en rad andra, både kort- och långsiktiga, positiva effekter. Större medarbetarengagemang och mer motivation samt ökad produktivitet och medarbetarnöjdhet är några. Dessutom kan en arbetsplats som aktivt jobbar för att bygga mer uthålliga och mindre stressade anställda också uppleva ett mer positivt arbetsklimat och skapa en långsiktigt hållbar arbetsstyrka, med lägre personalomsättning. Som en bonus stärks också företagets övergripande rykte som en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare.

Hur skapar man en hälsofrämjande arbetsplats?

Att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är en process som involverar olika aspekter, som sträcker sig från allt från företagskulturen till arbetsmiljön – men det viktigaste är att komma igång! Här är därför några olika kännetecken och ett antal konkreta sätt att implementera dem på:

 

 • 01

  Kartlägg och ta fram en strategisk plan för ert hälsoarbete

  Vilka är era främsta utmaningar och vad behöver ni fokusera på lite extra i ert hälsofrämjande arbete? Ta reda på det och sätt därefter upp mål: Konkreta och mätbara, kort- som långsiktiga. Det gör att ni redan från start lägger grunden för de bästa förutsättningarna men också för att arbetet inte rinner ut i sanden.

 • 02

  Utbilda chefer och medarbetare på företaget

  Kunskap är en viktig nyckel för en lyckad hälsosatsning. Det gäller både bland medarbetare men också – och kanske framförallt – chefer. Chefernas roll och inställning spelar nämligen en avgörande roll för hälsosatsningens utfall; i allt från åtgärder som tas, uppföljning som görs och att agera som förebilder.

  Vi har sedan dag ett prioriterat kunskap och har därför omgett oss av världsledande professorer och framstående forskare inom återhämtning, mental träning och stresshantering. Vårt forskarråd hjälper oss med värdefull kunskap inom hälsa och välmående, som vi paketerar vidare i olika sammanhang. Vi erbjuder bland annat en digital inspirationsföreläsning samt webbaserade utbildningar i mental träning och hälsofrämjande ledarskap, utbildning av hälsoinspiratörer på arbetsplatser och bjuder regelbundet in till olika webbinarier på tema hälsa och välmående. Läs mer här!

 • 03

  Uppmuntra fysisk aktivitet

  Genom att erbjuda träningsmöjligheter, inför ergonomiska arbetsstationer och främja aktivitetspauser kan ni uppmuntra era anställda att röra på sig regelbundet. Det behöver inte alltid handla om att lyfta tunga vikter eller springa milen, utan kan istället röra sig om gemensamma promenader med kollegorna på lunchen, tillgång till balansplattor vid skrivbordet eller ett rum för yoga- och stretching, hälsoutmaningar som aktiverar kontoret eller mötespromenader. Bra för både hälsan och kreativiteten.

  Läs mer om hälsoaktiviteter på arbetsplatsen!

 • 04

  Arbeta med mental återhämtning

  Introducera mental träning som en naturlig del av arbetsdagen – hjärnan behöver ju trots allt också sin dagliga motion! Det är dessutom ett bra sätt att öka koncentrationen och produktiviteten samt stärka självkänslan. I Promas återhämtningsfåtölj finns 16 mentala träningsprogram integrerade, framtagna av Lars-Eric Uneståhl. Andra sätt att arbeta med mental träning är mindfulness- och andningsövningar, stresshanteringsövningar och att implementera coachning inom området.

 • 05

  Skapa vilrum som ger energi

  På svenska arbetsplatser finns det idag krav på vilrum men ofta tenderar det att bli ett avlastningsutrymme snarare än en plats för återhämtning. Inred ett vilrum och skapa en plats för avkoppling, som ger energi? Ta del av våra tips för vilrum på arbetsplatsen.

 • 06

  Ta in en återhämtningsfåtölj på arbetsplatsen

  Att ta en paus, på riktigt, är många gånger lättare sagt än gjort. Att scrolla telefonen i en stökig miljö, med tidsbristen ständigt påtaglig, kan istället ha motsatt effekt. Vår återhämtningsfåtölj, Promas Recovery Edition, är anpassad för svenska arbetsplatser och gör så att du kan komma ned i varv och samla energi så det räcker hela dagen – på bara 15 minuter. Genom mental träning och avslappnande massage, får man dessutom en så kallad aktiv vila. Det är då man bränner minst energi och gör en effektiv återhämtning.

  Här kan du läsa mer om vår återhämtningsfåtölj!

 • 07

  Ha tydliga rutiner för tillgänglighet och sjukdom

  Klara rutiner för sjukdom och frånvaro främjar en kultur där medarbetare känner sig stöttade och kan fokusera på sin återhämtning, utan onödig oro eller känslan av att de egentligen borde vara tillgängliga – trots att de ör sjuka eller har semester.

Vill du ha hjälp av experter?

Vår affärsidé har aldrig byggt på snabba lösningar. Istället vill vi skapa en långsiktig och hållbar metod som bygger på gedigen forskning, där återhämtningsfåtöljen spelar en central roll. I dagsläget positionerar vi oss som den förebyggande aktören inom återhämtningstjänster och har under 20 års tid hjälpt över 10 000 arbetsplatser. Vill ni veta vad vi kan göra för er? Hör av dig!