Hälsoinspiratörs­utbildning

245

Bli hälsoinspiratör

Riktig förändring börjar inifrån. När du väljer Promasmetoden får därför en av era medarbetare gå en utbildning till hälsoinspiratör – en strategisk resurs som främjar ert hälsoarbete.

Hälsoinspiratörens syfte är att peppa och sprida kunskap på arbetsplatsen, så att er satsning på hälsa och välmående blir långsiktig. Tillsammans med chefen ska hälsoinspiratören göra en aktivitetsplan på årsbasis, planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter och hjälpa till med uppföljning och utvärdering. Att bli hälsoinspiratör är ett roligt sätt att utvecklas inom ledarskap och coaching!

Så funkar det

Utbildningen är uppdelad i fem block och avslutas med ett kursintyg. Sammanlagt är det två heldagar där du får uppgifter innan, mellan och efter träffarna.

Dag 1

Block 1 – Promasmetoden®

Nu har det blivit dags att öka din kunskap om återhämtning, stresshantering och mental träning! Hur används Promas återhämtningsfåtölj på din arbetsplats och hur kan metoden ge största möjliga vinst, på individ, grupp och organisationsnivå?

Block 2 – Det inre ledarskapet

I det första blocket fokuserar vi på att bli trygg i rollen som hälsoinspiratör. Du får reflektera över din egen hälsokompetens och din intention med uppdraget.

Block 3 – Coachande förhållningssätt

Alla människor har olika syn på hälsa. Hur kan du nå och inspirera så många som möjligt av dina kollegor till att vilja delta på hälsofrämjande aktiviteter? Vilket upplägg behöver just din arbetsplats?

Dag 2

Block 4 – Friskfaktorer

Fördjupa dina kunskaper i vad som bidrar till god hälsa – oavsett om det handlar om fysiska, psykiska eller sociala faktorer.

Block 5 – Praktiskt hälsoinspiratörsarbete

Vilka hälsofrämjande aktiviteter kan genomföras för att öka välmåendet? Vad är viktigt i en aktivitetsplan och hur mäter vi och gör utvärdering av hälsoaktiviteter?

 

Nätverk för hälsoinspiratörerna

När kursen är avslutad blir du inbjuden till vår slutna Facebookgrupp för hälsoinspiratörer. Här kan du få tips, inspiration och dela med dig av egna erfarenheter. Dessutom anordnar vi spännande nätverksträffar en gång i halvåret, där du får mingla med dina hälsoinspiratörskollegor och fördjupa dina kunskaper.