Ta hand om framtiden

Återhämtning

Hälsofrämjande arbetsplatser

Stresshantering

Det är positivt och nödvändigt att många företag nu tar nya vägar för att öka lönsamheten genom att ta hand om sina anställda. Lusten att prestera maximalt har fått samhället att fokusera på hälsa, motion och en hälsosammare kost. Tyvärr fortsätter vi ändå att stressa i vardagen och leta efter mer effektivitet och energi.

 

Om människor arbetar i hög växel utan att trycka på ”pausknappen” ibland kan de sätta sig i ett tillstånd av kronisk och skadlig stress. Det kan resultera i utbrändhet och långvarig frånvaro från arbetslivet på grund av bland annat muskel och skelettrelaterade störningar – smärta som inte visar sig på MR eller röntgenstrålning.

Orsakerna bakom stressrelaterade sjukdomar är komplexa och därmed finns det heller inga enkla lösningar. Samtidigt har vi mer än tillräckligt med kunskap idag för att ingen ska behöva luta sig tillbaka och säga att det är omöjligt att göra något åt ​​det.

Media är fulla av expertutlåtanden om att det lönar sig att ta en sammansatt ledighet under semestern. Det är viktigt att rensa huvudet helt från den stress och de krav vi utsätts för i vardagen. På samma sätt är det viktigt att ta ”minisemester” varje dag. Det handlar om att hitta tekniker som får oss att fylla på tanken kontinuerligt – annars kan det bli ett plötsligt stopp utan att vi märker att den höll på att bli tom.

I dagens arbetsliv räcker det inte med att se till att alla har ergonomiskt korrekta stolar eller får rabatt på ett gym. Lyckligtvis förstår fler och fler arbetsgivare att de har anställt hela människor och att prestationen på jobbet är relaterad till hur de känner och mår.

Företag som tillhandahåller mental träning till sina medarbetare kommer att ha en konkurrensfördel och se resultaten i slutändan. Det beror på att fokuserade och nöjda medarbetare är mer effektiva, kreativa och lösningsorienterade. De kommunicerar dessutom tydligare, uppnår mer med mindre stress och är mindre utsatta för långvarig sjukfrånvaro.

Samtidigt ger mental träning en ökad närvaro och en bättre livskvalitet i livet i allmänhet.

Mental träning i elitidrotten har gradvis blivit mycket mer utbredd och erkänd. Många hävdar att det är den mentala styrkan som skiljer idrottarna på toppen. Det handlar om att upprätthålla koncentration och motivation, att hantera stress och tryck, att prestera maximalt när det gäller det mesta. Inte minst inom sport är man bekymrad över återhämtning, man vet vikten av att återhämta sig för att prestera. Nu ser vi att fler och fler företagsledare intresserar sig för detta sätt att tänka, även i arbetslivet.

De flesta av oss använder samma mentala tekniker som elitidrottare i vår vardag, ofta omedvetet. Men för att uppnå de önskade resultaten måste vi arbeta systematiskt och målmedvetet över tiden. Attityden måste vara att mental träning är lika accepterad som fysisk träning och att återhämtning är nödvändig för prestationer. I de flesta företag idag är det människorna som skapar resultaten, och det måste därför vara lika naturligt att investera i människorna där som i maskiner i en fabrik.

Närvaro och uppmärksamhet gör oss bättre rustade för att hantera ständiga förändringar och nya krav – och för att uppnå bästa resultat. Det handlar om att hålla huvudet kallt och ditt hjärta varmt.

Uppmärksamhetsträning är en väldokumenterad teknik för att minska stressnivåerna i kroppen och samtidigt hålla koncentrationen uppe under en lång och krävande arbetsdag. Det är inte svårt, men kräver prioritet. Mental träning är inte heller något mystiskt och vidskepligt. Bakom teknikerna ligger kognitiv psykologi och hjärnforskning.

Av Redaktionen

Publicerad 2021/08/20