Framgångsrika företag fokuserar på återhämtning:

Så blir du en proaktiv arbetsgivare

Arbetslivet kan vara både krävande och utmanande, oavsett vilken bransch man arbetar i. För att bibehålla produktivitet och trivsel på arbetsplatsen behövs prioriterad tid för återhämtning.

Den proaktiv arbetsplatsen

Fler arbetsgivare inser vikten av kontinuerlig återhämtning, för att motverka utmattningsrelaterade besvär, och börjar agera därefter. En väg som ett växande antal svenska arbetsgivare väljer att investera i är Promasmetoden. Genom återhämtningsfåtöljen Promas Recovery Edition får arbetsplatsen tillgång till en specialiserad produkt som fokuserar på både mental och fysisk återhämtning.

Enligt Promas VD, Ronnie Persson, är det inte sällan avgörande att anställda själva vågar ställa krav på sin arbetsgivare när det kommer till återhämtning och tid för att ladda om.

– Vi ställer stora krav på anställda idag, men hur ger man som arbetsgivare rätt förutsättningar för dem att faktiskt orka prestera? säger Ronnie.

Återhämtningsfåtöljen Promas Recovery Edition är designad för att ge både fysisk och mental återhämtning, och används brett i en rad olika branscher och på arbetsplatser.

 

Enkelheten är en nyckelfaktor

Erfarenheter från flera användare visar att det är enkelt att komma igång med den mentala träningen i Promas Recovery Edition. Flexibiliteten och bredden i träningsprogrammen möjliggör anpassning efter individuella behov och ökar användandet. Genom att erbjuda enkel och tillgänglig självomsorg kan företaget göra en betydande skillnad för både individen och organisationen som helhet.

– Vi vill ge människor möjlighet att ta hand om sig själva på ett enkelt och tillgängligt sätt. Vi tror att det kan göra en stor skillnad för både individen och företaget, säger Ronnie.

Slutligen, en proaktiv arbetsgivare som värnar om sina anställdas hälsa och välbefinnande kan förvänta sig ökad motivation och prestation på lång sikt, både på jobbet och i privatlivet. Rätt förutsättningar för återhämtning skapar ett stort värde i att investera i sina medarbetares välmående.

Är du nyfiken på vad återhämtning kan göra för dig och din arbetsplats? Testa kostnadsfritt i 3 veckor och upplev skillnaden.

Häng med – så här går det till!

1. Vi levererar och utbildar

Vi levererar vår återhämtningsfåtölj med integrerad mental träning och massage med fokus på oxytocin till er arbetsplats. Vi går vi också igenom hur den fungerar och ger mer information om Promasmetoden®.

2. Ni testar Promasmetoden

I Promasmetoden® har återhämtningsfåtöljen en central roll. Ni har nu möjlighet att se hur återhämtningen påverkar både er arbetsplats och enskilda individer.

3. Vi utvärderar tillsammans

Tredje veckan utvärderar vi tillsammans. Ni får bland annat en digital enkät att fylla i kring upplevda effekter vilket ger er värdefull information. Dessutom tittar vi på nyttjandegraden, det vill säga hur mycket den faktiskt använts på er arbetsplats.