Hälsa, effektivitet och lönsamhet

Idag handlar hälsa inte bara om att vara frisk utan det handlar också om välbefinnandet i stort. Att ha en medarbetare i företaget som är utbildad Hälsoinspiratör blir en strategisk resurs för företaget eftersom det finns en tydlig koppling mellan hälsa, effektivitet och lönsamhet.

Med Promas Hälsoinspiratörsutbildning får företag verktyg, råd och insikter för ett lyckat hälsoarbete, på arbetsplatsen.

Hösten 2016 utbildningar

Vi återkommer inom kort med höstens utbildningar.

Kursinnehåll:

Mental träning
– Vad är mental träning och hur skall jag använda det?

Stresshantering
Vad är stress, vad händer i kroppen och hur kan jag hantera det?

Hur kan jag skapa nytta och arbetsglädje på min arbetsplats?

Vägledning till konkret handlingsplan för mig själv och mina kollegor

Tips att få ut maximalt av PromasMetoden®

På språng