Affärsidé och historia

Vår affärsidé är att tillhandahålla ett koncept som hjälper arbetsgivaren att bedriva ett effektivt hälsoarbete genom att ge alla medarbetare möjlighet till mental och fysisk återhämtning på arbetsplatsen.
Först var tanken att hyra ut massagefåtöljer, ur det växte ett unikt återhämtningskoncept fram. Året var 2003 och med massagefåtöljen som utgångspunkt började en idé ta form om att kombinera fysisk och mental avslappning.

Idén låg helt rätt i tiden. Under de senaste decennierna har antalet långtidssjukskrivna ökat lavinartat och belastningen har länge varit orimligt hög på många arbetsplatser. Det är inte bara viktigt att vi tar oss tid att koppla av, utan även att vi lär oss hur vi ska göra det.

I samband med att konceptet började ta form vände vi oss till Ulf Lundberg, som varit verksam som stressforskare i drygt 30 år samt professor Kerstin Uvnäs Moberg, en av världens främsta inom forskning kring lugn-och-ro-hormonet oxytocin. Deras studier av balansen mellan arbete och återhämtning gav oss viktig vägledning i utvecklingen av vår produkt till ett koncept.

För att skapa optimala avslappningsmetoder tog vi hjälp av Lars-Eric Uneståhl, världsledande inom mental träning. Tillsammans utformade vi ett program med övningar och musik som ska hjälpa till att bryta tankemönster, lösa upp grundspänningar och förstärka immunförsvaret.

Sedan starten 2003 har vi haft en kraftig tillväxt. Idag finns vi på fler än 7000 arbetsplatser och är den marknadsledande aktören inom begreppet ”koncept för återhämtning”. Vi har lokalkontor över hela Sverige och kan ge våra kunder lokal service oavsett var i landet de befinner sig.