531

Föreläsningar

531

Personlig utveckling för ett hållbart arbetsliv

Målet med våra föreläsningar är att peppa och inspirera dig i din personliga utveckling, oavsett om det handlar om ledarskap, stresshantering, balans eller att nå dina mål. Till vår hjälp har vi Unestål Education – marknadens troligtvis äldsta och mest etablerade företag inom mental träning, coaching och kommunikation. Samtliga föreläsningar är 1,5 timme och kan antingen hållas digitalt eller fysiskt.

Föreläsning:
Självledarskap med mental träning

I utmanande situationer behöver du ta kontroll över dina tankar, känslor och beteenden
och ta ett steg tillbaka. Med hjälp av mental träning kan du uppnå ett effektivt självledarskap och hitta verktygen för att stå emot eventuella motgångar.

I den här föreläsningen går vi bland annat igenom hur du:

 • Tar kontroll över tankar, känslor och beteenden som inte är önskvärda
 • Hittar grundbalansen i kroppen för en effektiv avspänning
 • Lär dig om SMAK-faktorerna (Självkänsla, målbild, attityd och känsla)
 • Minskar din grundspänning för att sova bättre

Längd: 90 minuter
Pris: 9900 kr ex moms

Föreläsning:
Att sätta mål i tuffa tider

Att jobba proaktivt med målsättningar och handlingsplaner för dig eller ditt företag blir allt viktigare – inte minst i utmanande tider. Många ser målsättning som en slentrianmässig rutin, men faktum är att en effektiv målformulering kan skapa både extra energi och oväntad framgång. I den här föreläsningen fokuserar vi på att ge dig konkreta verktyg och inspiration för att nå dina mål.

Du får bland annat lära dig att:

 • Sätta meningsfulla och motiverande mål
 • Checka av målet mot målkriterierna
 • Hitta en konkret actionplan för ditt mål

Längd: 90 minuter
Pris: 9900 kr ex moms

Föreläsning:
En dag i balans

I en högpresterande miljö med högt tempo är det extra viktigt att hitta balans i vardagen – både för medarbetare och ledningen. I den här föreläsningen vill vi inspirera och uppmuntra dig till att bryta gamla vanor och få in nya, hälsosamma verktyg för en mer harmonisk vardag.

Tillsammans utforskar vi exempelvis:

 • Framgångsfaktorer för fysisk och mental balans
 • Konkreta tips och individuella övningar
 • Möjlighet till självreflektion
 • Hur ni som arbetsplats kan använda vår återhämtningsfåtölj på bästa sätt.

Längd: 90 minuter
Pris: 9900 kr ex moms

Föreläsning:
Mental balans

Prioriterar du att ladda mobilen före dig själv? Att uppnå mental balans är grundläggande för en välmående vardag. När vi känner oss balanserande blir vi tryggare och mer kreativa, känner arbetsglädje och bidrar till god psykosocial miljö.
Men för att vi ska vara mentalt starka och hållbara behöver vi träna vårt sinne. Den här föreläsningar ger dig förståelse för vad som påverkar din mentala balans, både på arbetet och fritiden, och vilka dagliga rutiner som just du behöver.

Vi pratar även om:

 • Det snabbaste och mest kraftfulla sättet att komma ner i varv och minska stressen
 • Verktyg för att träna din mentala styrka
 • Hur du kan äta dig smart
 • Vilka förutsättningar din hjärna behöver för att fungera bättre
 • Hur du ökar din mentala motståndskraft och blir hjärnsmart på jobbet

Längd: 90 minuter
Pris: 9900 kr ex moms

Föreläsning:
Kroppen som energikälla

Är du nöjd med dina hälsovanor eller finns det något som du vill förändra? Om kroppen bara får vänja sig vid påfrestningar i lagom takt och i balans med återhämtning, kan vi klara av det mesta. I den här föreläsningen går vi genom vad hjärnforskningen säger om rörelsens påverkan på vårt sinne. Du får tips för en bättre sömn och hur du får i dig mer näring utan större ansträngning. Dessutom får du möjlighet att sätta upp ett hälsomål för dig själv utifrån dessa viktiga hälsofaktorer.

Du får även:

 • Insikten om hur små förändringar kan skapa stora resultat
 • Hjälp att identifiera ditt nuläge och ditt önskade läge
 • Tips på hur du kan må bra utifrån dina förutsättningar
 • Möjlighet till egen reflektion om dina styrkor och vanor när det gäller rörelse, kost och sömn.

Längd: 90 minuter
Pris: 9900 kr ex moms

Föreläsning:
Energi och harmoni på jobbet

Lite stress ska väl en människa tåla? Förvisso, men när stressperioden är lång och du saknar möjlighet till återhämtning kan både kroppen och sinnet ge vika. Målet med den här föreläsningen är att ge dig en ökad medvetenhet om hur, när och varför du reagerar på stress, vilka kroppens signaler är och vilka konsekvenser långvarig stress kan ge. Du kommer även att få reflektera över hur du på bästa sätt kan få in återhämtning i vardagen och vilka hälsovinster du kan få med hjälp av mental träning.

Du kommer även att få lära dig:

 • Vad stress är och varför vi människor upplever det.
 • Hur du kan utforska ditt eget förhållande till stress.
 • Vad forskningen säger om återhämtning.
 • Tips och tankar kring hur du kan arbeta med mental träning i återhämtningsfåtöljen.
 • Hur du och din arbetsplats kan få ut så mycket som möjligt av Promasmetoden.

Längd: 90 minuter
Pris: 9900 kr ex moms

Föreläsning:
Hälsofrämjande kultur

I en hälsofrämjande kultur är vi nyfikna på varandra och fokuserar möjligheter snarare än problem. Tillsammans skapar vi en öppenhet för att kunna prata om vad som fungerar bra och hur vi vill ha det. På så sätt använder vi hälsa som en resurs för att skapa en kultur där du kan utvecklas, växa och må bra. I den här föreläsningen utgår vi från ett salutogent perspektiv, som betyder hälsans ursprung, och fokuserar på de faktorer som skapar och bibehåller hälsa, snarare än de som kan orsaka sjukdom.

Föreläsningen ger dig bland annat:

 • Förståelse för vad som skapar hälsa på din arbetsplats.
 • Kunskap om hur ni kan jobba med ett salutogent synsätt, förhållningssätt och arbetssätt
 • Insikt om vilka framgångsfaktorer som finns på just din arbetsplats
 • Möjlighet till egen reflektion om dina styrkor och hur dessa påverkar dig själv och dina kollegor

Längd: 90 minuter
Pris: 9900 kr ex moms

Intresseanmälan för föreläsning