Färre sjukskrivningar med hjälp av återhämtning

Solljus pussel

Sjukskrivningar är dyrt för samhället. För de verksamheter där sjukskrivningstalen ökar gäller det att vända på trenden.
För några förskolor i Partille har satsningen på friskvård och återhämtning gett stora resultat. På nio månader har sjukskrivningstalen sjunkit med nära tre procent.

– Ju mer återhämtad jag är, desto bättre resultat gör jag.

Orden kommer från Ingela Martinez Löfgren, förskolechef i ett område i Partille kommun. När Ingela tillträdde jobbet som förskolechef, med ansvaret för fyra förskolor och drygt 40 medarbetare, upptäckte hon tidigt att sjukskrivningstalen var höga. På en av förskolorna låg siffran på 12 procent. Hennes fråga blev direkt – hur kan vi komma åt detta? Minnet föll tillbaka på ett seminarie hon varit på några år tidigare, där en hjärnforskare pratade om vikten av vila och återhämtning.

– Jag började fundera på hur vi kan få personalen att må bättre. Det är ju vi själva som är arbetsredskapet och det handlar om att vårda det vi har – hjärnan och insidan. Stress och höga kortisolhalter är farligt i längden och därför blir vilan så viktigt, säger Ingela.

Ett koncept
Planen var att arbeta fram ett koncept som kunde bidra till en bra arbetsmiljö. Ett upplägg där det skulle finnas möjlighet att läsa boken som aldrig blev läst, få till den där löprundan som var svår att hinna med efter jobbet, eller helt enkelt bara ha tillgång till en miljö för vila. Ingela pratade med personalavdelningen på kommunen och via dem kom hon i kontakt med Promas.

– Jag blev väldigt intresserad av återhämtningsfåtöljerna och träningsprogrammen som hör till. Det finns nu en fåtölj på varje förskola i mitt område. De används flitigt av personalen och jag använder dem själv också.

Fåtöljerna ingår som en del bland flera i det koncept som Ingela arbetat fram. I de vilorum som finns på varje förskola kan personalen lägga puzzel, mål, läsa eller lyssna på musik. För den som hellre vill ge sig ut och springa en runda är det helt OK. Två gånger i veckan är rasten 30 minuter längre, med den stora skillnaden är det räknas som arbetstid.

– Min idé är att ha friskvårdstimmen efter halva dagen. Då har du energi resten av dagen och orken kvar även på kvällen.

Mer kunskap om stress
Förutom fåtöljerna har personalen på förskolorna varit på någon av de föreläsningar som Promas håller i kring stressymptom och hälsa.

– Stress är ju något som är väldigt individuellt och att gå på föreläsningar har varit väldigt bra. De har gett oss insikt om att känna av sin egen stress och tänka positiva tankar. Stress och höga kortisolhalter är farligt i längden och jag uppmanar därför personalen att ta korta pauser så ofta som möjligt. Fem minuter är bättre än ingen paus alls.

Ingela har infört ett poängsystem, där aktiviteterna ger poäng som belönas på olika sätt. Det kan exempelvis handla om biobiljetter.

Hårt arbete
– Vi är väldigt nöjda med fåtöljen och den är en bra del i konceptet. Men det är viktigt att påpeka att det har krävt hårt arbete för att få till de effekter som vi ser. Det krävs engagemang och att alla tänker på vad som passar oss så att det inte blir kontraproduktivt.

Nu ska projektet utvärderas med målet att få över det från ett projekt till ett arbetssätt.

– Andra förskolechefer och politiker har varit nyfikna på att se hur vi arbetat och jag vet att andra har provat varianter på upplägget. För oss gäller det nu att jobba vidare, se vad vi kan förfina och fundera på om det är något mer som vi kan införa. Att det har gett resultat vet vi.