Hur kan du som chef nå större framgångar?

Kostnadsfri tvåtimmars konferens på Personal & Chef mässan 2015.

Hur kan du som ledare stärka och förbättra din personal genom coachning och mental träning? Hur kan både chefer och personal nå ännu större framgångar genom det coachande förhållningssättet? Kan vi öka alla sorters prestationer genom mental och fysisk träning?

Alla är idag överens om att det är lönsamt att investera i förebyggande hälsovård. I dagens stressade tillvaro behövs konkreta hjälpmedel för arbetsgivarna så att man kan erbjuda sina anställda möjligheter till återhämtning på arbetsplatsen. Allt för att undvika onödigt höga sjuktal och minska risken för långtidssjukskrivningar.

Den 19 februari-2015 arrangerade PROMAS, i samarbete med Personal & Chef, en KOSTNADSFRI tvåtimmars föreläsning om psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. På plats fanns Stig Wiklund, en av Sveriges mest framgångsrika mentala coacher, som ger sin syn på hur man kan nå framgång med hjälp av mental träning och coachning.

Stig Wiklund har jobbat som mental tränare, coach, inspiratör och föreläsare i snart 25 år med strålande resultat. Inom idrottsvärlden har Stig coachat ett antal personer till en mängd topplaceringar, bl a Johan Olsson och Emil Jönsson i det svenska skidlandslaget som tagit ett flertal OS- och VM-guld. Sammantaget har det blivit 11 OS-medaljer och 18 VM-medaljer! Under de senaste åren har det publicerats över 150 artiklar och flera TV- och radioinslag om Stig och hans mentala coacharbete!

 

2017-06-22T07:44:03+00:00