Ta anställdas hälsa på allvar! Debattartikel i Göteborgs Posten 24 mars-2016

Företagen tar inte sjukskrivningar på allvar. Men hälsostrategier borde vara en självklarhet för alla företag. Hälsoarbete måste ses som en investering, inte en kostnad, skriver Mikael Wallin, vd på hälsoföretaget Promas.

Sjukrivningarna fortsätter att öka i rasande takt och den största stegringen sker inom psykisk och stressrelaterad ohälsa. Den 31 mars träder Arbetsmiljöverkets nya regler i kraft som lägger stort ansvar på företagsledare att ta hand om de anställdas psykiska hälsa, med krav på kunskap, skriftliga strategier och tid för återhämtning på arbetsplatsen. Samtidigt saknar 57 procent av arbetsgivarna i Sverige en plan för att hantera psykisk ohälsa.

Det borde vara lika självklart för företag att ha en strategi för hälsoarbete som att ha strategier för övriga verksamhetsområden.

En stor del av problemet är att företag fokuserar sitt hälsoarbete på rehabilitering och missar det viktigaste, att arbeta strategiskt med förebyggande och hälsofrämjande insatser. I dag budgeterar företagen cirka 70 procent av sitt hälsoarbete på rehab och endast 30 procent för förebyggande insatser. Många arbetsgivare ser dessa insatser som en kostnad i stället för investeringar.


Mikael Wallin, VD Promas
Läs artikeln här »»

Förebyggande arbete funkar

Ett exempel på motsatsen är några förskolor i Partille kommun som genom att lägga upp en plan och satsa på förebyggande hälsoarbete minskade korttidsfrånvaron med nära tre procentenheter, en besparing på cirka 750 000 kronor om året. Detta är ett bevis för att främjande och förebyggande hälsoinsatser ger resultat.

Vi på Promas arbetar, tillsammans med vårt forskningsråd, med hälsoarbete för att skapa och bevara friska arbetsplatser. En viktig del är att förstå att det har skett en förändring i hur människor arbetar. Förr arbetade vi mycket med kroppen och återhämtade oss genom att vila våra muskler. I dag lever vi i ett informationssamhälle där de flesta arbetar med sina hjärnor som redskap och vi behöver i större utsträckning mental återhämtning. Vi behöver därför hitta nya metoder för att förebygga sjukdom och främja välmående.

Det räcker inte längre för företagen att enbart ge medarbetare frukt, vatten och gymkort.

Nu kommer nya krav på arbetsgivaren som innebär att man måste lyfta hälsoarbetet från individ- till en organisationsnivå. Det är dags för arbetsgivarna att ta ansvar och satsa strategiskt på hälsofrämjande arbete för att stoppa de ökande sjukskrivningarna, i synnerhet den stressrelaterade ohälsan.

By |2017-06-22T07:43:59+00:00torsdag, mars 24, 2016|