Psykisk ohälsa bland unga ökar

Var tionde ung kvinna i åldersgruppen 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående, motsvarande siffra för unga män i samma åldersgrupp är sju procent.

Även bland ännu yngre märks den psykiska ohälsan tydligt. 20 procent av alla flickor i årskurs nio, och nästan lika många av pojkarna, har någon gång skadat sig själva medvetet.

Källa: Expressen, Irena Pozar 2017
#vågaberätta

Professor Danuta Wasserman.
Foto: David Gimlin

Data visat att ohälsa ökar

–  Allt visar på att den psykiska ohälsan ökar. Det framgår både när unga själva rapporterar kring sin psykiska ohälsa, och när man samlar in data från till exempel sjukhus, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

– De som i ung ålder i olika enkäter rapporterat om psykisk ohälsa måste i större uträckning söka vård och behandling senare i livet.

Den ökade psykiska ohälsan verkar alltså inte bero på ökad öppenhet, utan faktisk ohälsa och sjukdom.

Varför fler unga mår dåligt är, enligt Danuta Wasserman, svårt att svara på. Enligt de rapporter som finns är det svårt att urskilja just varför, men det är tydligt att utvecklingen finns världen över och i alla samhällsgrupper.

Allt går väldigt fort

Danuta Wasserman tror att den globala värld vi lever i kan vara en bidragande faktor. Unga är inte längre isolerade, menar hon. De påverkas kulturellt och ekonomiskt av omvärlden och andras lidande ligger närmare till hands.

– Ungdomar är väldigt kloka och reagerar på sådant de ser. De bär i dag en större börda på sina axlar. Allt går väldigt fort och unga tar till sig mer än vuxna någonsin kan föreställa sig.

Det finns metoder som hjälper

Redan i dag finns verktyg som kan förebygga psykisk ohälsa hos unga. Enligt Danuta Wasserman är det skolan man ska fokusera på, eftersom det är framför allt där unga tillbringa sin tid.

Tillsammans med andra forskare presenterade hon nyligen en metod som har visat sig vara väldigt effektiv för att förebygga psykisk ohälsa.

Genom att låta 11 000 europeiska ungdomar i tio olika EU-länder ha psykoterapi i skolan en timme i veckan lyckades man minska självmordsförsök och svåra självmordstankar med 50 procent.

– Vi lät eleverna få makten över sin egen hälsa. Vi pratade om vad psykisk ohälsa är och hur man hjälper sig själv och andra, berättar Danuta Wasserman.

Källa: Expressen, Irena Pozar 2017
#vågaberätta
Läs hela artikeln i Expressen här.

Främjande insatser mot stress i skolan, elever använder PromasMetoden®

På Viktor Rydbergs Samskola i Stockholm har man tagit tag i problemet och satsar tillsammans med Promas på återhämtning och mental träning för eleverna.

Elever och lärare får under skoltid möjlighet att använda Promas återhämtningsfåtölj i syfte att sänka kroppens grundspänningar, få återhämtning och en ökad energi för att orka hela dagen.

På Viktor Rydbergs Samskola har man arbetat med Promas i åtta år

–  Vi verkar i en högpresterande miljö där många elever ställer höga krav på sig själva. PromasMetoden® ger en bra kombination av fysisk och mental återhämtning och är  uppskattat hos både lärare och elever, säger Pernilla Hemmingsson, rektor på på Viktor Rydbergs Samskola. .

Det känns skönt att kunna erbjuda elever och personal ett verktyg som bidrar till en bättre hälsa, avslutar Pernilla.

Unga behöver återhämtning och stöd i att hantera stress

Promas återhämtningsfåtölj ger skonsam massage samtidigt som man kan lyssna till 17st olika mentala träningsprogram, anpassade för olika ändamål och situationer. Programmen i fåtöljen är utvecklade av Professor Lars-Eric Uneståhl, ledande forskare inom mental träning sedan 1960-talet i Sverige.

Jag vill veta mer om Promas Metoden®

Pär Lagerwall, vår säljare på Promas utökar samarbetet med Viktor Rydbergs Samskola där PromasMetoden® är en viktig del i det främjande och förebyggande hälsoarbetet, både för lärare och elever.

Läs mer om Lars-Eric Uneståhl och de mentala träningsprogram här.

By |2017-12-18T09:36:18+00:00tisdag, december 12, 2017|