Hälsoinspiratörens uppdrag

Inspirera och vägleda medarbetare i att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen.
Image

Hälsofrämjande kultur

Idag handlar hälsa om mer än att bara vara frisk. Hälsa handlar också om att det finns en kultur och ett beteende som främjar välmående på arbetsplatsen.

Erfarenheten säger att satsningar av detta slag blir bäst om hela organisationen deltar, särskilt viktigt är det att ledningen är med och visar att hälsofrågor tas på allvar.

Hälsa är lönsamt

Att ha en medarbetare i företaget som är utbildad Hälsoinspiratör blir en strategisk resurs för företaget eftersom det finns en tydlig koppling mellan hälsa, effektivitet och lönsamhet.

Hälsoinspiratörsutbildning

Vår utbildning för dig som vill axla rollen i att öka hälsokompetensen och driva hälsofrämjande aktiviteter bland medarbetare på arbetsplatsen. Kursintyg och diplom kommer att delas ut efter genomförd utbildning.

Utbildning är på totalt 2 dagar med 3-4 veckors uppehåll mellan träffarna.

Block 1 — Det inre ledarskapet

Bli trygg i din roll som Hälsoinspiratör. Du behöver förstå och reflektera över din egen hälsokompetens. Tillsammans tydliggör vi din intention och förståelse för Hälsoinspiratörsrollen.

Block 2 — Friskfaktorer

Fördjupa dina kunskaper i faktorer som bidrar till god hälsa. Vi reflekterar b.l.a. utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.

Block 3 — Coachande förhållningssätt

Hur kan du nå och inspirera så många som möjligt av dina kollegor till att vilja deltaga på hälsofrämjande aktiviteter? Människor har olika syn på på vad hälsa är och hur kan du bemöta dessa? Hur skall upplägget vara och och på vilket sätt kan du presentera aktiviteterna?

Block 4 — PromasMetoden®

Öka din kunskap inom återhämtning, stresshantering och mental träning. Hur används Promas återhämtningsfåtölj på din arbetsplats och hur kan det utvecklas till att ge största möjliga vinst, på individ, grupp och organisationsnivå?

Block 5 — Praktiskt Hälsoinspiratörsarbete

Vilka hälsofrämjande aktiviteter kan genomföras för att öka välmåendet? Vad är viktigt i en aktivitetsplan och hur mäter vi och gör utvärdering av hälsoaktiviteter?