Dan Hasson, forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion och som ingår i Promas forskningsråd, har varit delaktig i arbetet med att ta fram Promas Hälsoanalys.
Image
Doktor Dan Hasson

– De som deltar, vilket enligt Dan helst bör vara alla inom företaget för att få så korrekt bild som möjligt, får svara på frågor om bland annat sömn, upplevd stress, återhämtning samt arbetsglädje.Svaren sammanställs och genom analysen får företaget reda på vilka områden som är prioriterade.

När företaget sedan startar upp med olika aktiviteter är det förstås viktigt att efter ett tag göra analysen på nytt.

– En uppföljning behöver göras för att se om insatserna gett någon effekt, menar Dan. Sker det många förändringar under året kan det vara bra att be personalen besvara hela eller delar av enkäten flera gånger per år för att säkerställa att man uppnått det man önskat.

Image

Kartlägger nutida riskområden och riskgrupper

  • Möjligheter att mäta effekter av hälsoarbetet
  • Konkret underlag för chefer att genomföra en hälsofrämjande aktivitetsplan
  • Ekonomisk utvärdering

Vill du veta mer om vår Hälsoanalys?

Skriv in dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!