PROMAS är i stark tillväxt

PromasMetoden® är idag etablerad på tusentals svenska arbetsplatser.

– Vi ser nu att arbetsgivare i allt större utsträckning investerar i hälsofrämjande insatser. Det vi har sett som helt avgörande är förflyttningen i fokus hos ledningsgrupper. Från att ha sett insatser inom hälsa som en kostnad ser man det nu istället som en lönsam investering.

En organisation som mår bra, producerar därmed bättre i alla delar jämfört med en organisation som inte mår bra, säger Mikael Wallin, VD på PROMAS.

”..Vi arbetar mer med knoppen är med kroppen..”.

Det har skett en stor förändring i hur vi människor arbetar och lever idag och det skapar i sin tur helt nya behov och lösningar på dessa. Vi arbetar mer med ”knoppen än med kroppen” och den mentala återhämtningen blir allt mer viktig.

Investeringar i hälsa ökar

Efterfrågan på hälsofrämjande insatser har ökat enormt det senaste året och vi märker tydligt att den del som ökar mest är insatser för personer på ledningsnivå. De vill själva ha nya verktyg, stöd och kompetens för att leda och utveckla verksamheten utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Vi anställer fler medarbetare

PROMAS har sedan starten 2003 arbetat med att främja hälsa på arbetsplatser och tusentals svenska arbetsplatser använder idag PromasMetoden®.

Vi har f.n. 6 regionkontor som täcker hela Sverige, vi är i stark tillväxt och har under det senaste året nyanställt fler kundansvariga och hälsoutvecklare och fler är på väg in för att klara av den ökade efterfrågan. Vårt primära fokusområde är insatser på såväl individ- som på organisationsnivå.

Vi har utvecklat ett koncept PromasMetoden® inom hälsofrämjande insatser som består av 4 huvudområden:

  1. PROMAS återhämtningsfåtölj
  2. Hälsoanalys
  3. Föreläsningar
  4. Utbildningar
Fler arbetsplatser investerar i PromasMetoden®

Vi lanserar nu även vårt Gåband ProStep under 2017.

”..Vi har samlat landets främsta forskare..”

En viktig del, som också våra kunder värdesätter är arbetet vi gör tillsammans med vårt forskningsråd. Vi har samlat, vågar jag påstå, landets främsta forskare inom sina respektive områden, som  säkerställer vår fortsatta utveckling och som direkt kommer till fördel för våra kunder. Vi ser många fler arbetsplatser som kommer att bli vinnare i längden, avslutar Mikael Wallin.

Mikael Wallin, VD

PROMAS Forskarråd

PROMAS-Forskarråd-Peter-Wahrborg

Peter Währborg, Professor och läkare. Tidigare chef för Stressmedicinska Institutet i Göteborg

PROMAS-Forskarråd-Lars-Eric-Uneståhl

Lars-Eric Uneståhl, Professor och ledande forskare inom mental träning.

PROMAS-Forskarråd-Kerstin-Uvnas-Moberg

Kerstin Uvnäs Moberg, Professor, läkare och forskare av Lugn- och ro hormonet Oxytocin.

PROMAS-Forskarråd-Dan-Hasson

Dan Hasson, Forskare, författare och föreläsare och som doktorerat i stresshantering.

PROMAS-Forskarråd-Per-Gärdsell

Per Gärdsell, Docent i ortopedi och f.d. chefsöverläkare på MAS.
Per föreläser och utbildar b.l.a i Hälsofrämjande ledarskap.

Fakta PROMAS:

  • Antal anställda: 35st
  • 6 Regionkontor i hela Sverige
  • Oms. 2016: 50Mkr (+ 55% mot frg. år)
  • Kundsegement: Offentlig sektor 60% Privat Näringsliv 40%
  • Verksamhet även i Norge
  • Prognos 2017: + 20-30% tillväxt
By |2017-12-12T11:33:24+00:00onsdag, maj 17, 2017|