Öka motivationen till att träna min mentala styrka

Vad är mental träning?

Vi börjar med att dela upp orden mental och träning.

Ordet mental handlar om mina mentala processer, dvs. hjärnans tankemönster och de bilder jag skapar av mina tankar. Dessa processer, mönster och bilder styr mitt beteende och mina dagliga handlingar.

Ordet träning betyder att jag kan öva upp min mentala förmåga. Precis som inom fysisk träning så är min mentala förmåga något, som med regelbunden och kontinuerlig träning, blir bättre och som leder till att jag blir mentalt starkare.

Peter Engstrand, Hälsoutvecklare på PROMAS föreläser och utbildar om mentala processer – Att bryta vanor och ovanor. Vill du veta mer om utbildningar och föreläsningar som Peter håller? Vi kan skräddarsy för din arbetsplats.

Jag vill veta mer

Våra mentala processor

Mental träning är något som alla människor kan använda sig av eftersom vi ständigt har mentala processer i hjärnan som pågår av känslor, tankar och bilder. Det som skiljer oss människor åt är innehållet i dessa processer. Vissa människor har tankebilder och känslor som hjälper dem till ett bra liv, för andra är det tvärtom. Det har visat sig att vårt liv i stor utsträckning styrs och bestäms av innehållet i våra mentala processer.

Det börjar med den inre tryggheten

De flesta av oss förstår att positiva tankar är bättre än negativa tankar och nyckeln till ökad mental styrka är HUR jag arbetar med mina tankar. Det är mina tankar som styr mina känslor, som i sin tur styr mina reaktioner och handlingar. Grunden i den mentala träningen är att bygga upp den inre tryggheten.

…”Jag kan ha full kontroll över mina tankar. På ett medvetet och koncentrerat sätt, kan jag lära mig att styra och kontrollera mina tankar hellre än att låta tankarna styra mig…”. Lars-Eric Uneståhl, forskare.

Visualisera  och fantisera i bilder

Mental träning handlar om att förutse och visualisera, dvs bygga upp en fantasibild om hur jag når ända fram till det jag vill uppnå. Alla sinnen vävs in i min fantasibild, jag känner doften, upplever känslan av glädje, jag hör min omgivning. Jag ser mig själv i min inre bild, att jag kommer att lyckas.

Att förändra en vana

Vi människor tänker omkring 65 000 tankar per dygn, av dem är c:a 95 % samma som föregående dygn. Det ger oss ca 3 500 nya tankar varje dag som antingen kan bygga oss starkare eller sakta bryta ner oss. Valet är ditt eget.
Av de 95 % samma tankar som vi tänker så är många omedvetna tankar. Hjärnan skapar mönster, vanor och rutiner där det krävs en liten insats från hjärnan för att lösa uppgiften.

Jag framkallar bilden i mitt sinne

När jag sedan i verkligheten står inför situationen/prestationen/mitt mål, framkallar jag min inre bild som jag övat på och håller den verklig genom hela genomförandet. Denna metod är att gå in i sitt Mentala rum och få ett ”flow”, dvs allt sker i det undermedvetna och per automatik. Kroppen kan alltså själv utföra det jag bestämt mig för i min bild, utan att jag behöver lägga extra energi.

Detta kan man träna på i alla situationer och i livets olika skeden, för att bli bättre på att bemöta, förhålla sig till och/eller för att uppnå en prestation.

Det finns vetenskapliga bevis på att metoden fungerar och att du med stark inlevelseförmåga och ihärdighet faktiskt kan uppnå dina mål.

Lars-Eric Uneståhl, professor och forskare, ingår i PROMAS Forskningsråd. Lars-Eric har sedan 1960-talet forskat om – och utvecklat en metod och även program inom mental träning på individ, grupp, organisation och ledarskapsnivå. Metoden, som idag används av miljontals människor runt om i världen, inte minst inom idrotten, har spritt sig till i stort sett alla samhällsområden och till olika delar av världen. Lär mer:  https://www.slh.nu/om-slh/artikelarkiv/

Hjärnan är lat och vill spara på energin

”Lätta tankar”, t ex när vi gör sådant som vi är vana vid att göra, dvs det sker i det undermedvetna, kostar lite energi för hjärnan.
”Svåra tankar” däremot, t ex. något vi gör för första gången och som kräver mer koncentration av hjärnan, kostar mer energi.

Vår hjärna vill helst spara på energin och skapar därför tankemönster ”för att ta den lätta vägen”. Dessa tankemönster kan vara mycket svåra att bryta. De kan t o m bli en vana för oss. Många av oss har nog försökt bryta en vana och istället skapa en sundare vana, och säkert lika många har ibland fallit tillbaka till de gamla vanorna. Mental träning är ett ypperligt verktyg för att få hjälp med att bryta ovanor, skapa nya vanor och därmed en sundare livsstil.

PROMAS Återhämtningsfåtölj – enkelt verktyg för återhämtning med avslappnande massage och mentala träningsprogram

2013 bildades PROMAS Forskningsråd med ledande experter och forskare inom återhämtning, mental träning, stresshantering samt hälsofrämjande ledarskap.

Forskningsrådet ger oss en unik inblick i den senaste forskningen och säkerställer att vi alltid ligger i framkant när det gäller utvecklingen av det som vi kallar PromasMetoden®.

Lars-Eric Uneståhl ingår i PROMAS Forskningsråd och har utvecklat de 17st olika mentala
träningsprogram som finns i vår återhämtningsfåtölj.
Ett exempel på dessa är ”Förbered dig inför en prestation”.

Mental boost av Lars-Eric Uneståhl, i samarbete med PROMAS

Mental boost inför Göteborgsvarvet 2017

Lars-Eric Uneståhl tipsar dig hur du bäst kan förbereda dig för att springa 21,1 km. Besök PROMAS på Svenska Mässan 18-20 maj 2017. Läs mer här

By |2017-06-22T07:43:57+00:00tisdag, maj 2, 2017|