Med siktet inställt på bättre hälsa och mer energi

Solljus pussel

Efter nästan två år i Uppsala återvänder Carina hemåt igen. Fokus är att komma ut till företag i Dalarna och Närke för att prata om vad PromasMetoden® och konceptet kan bidra till på arbetsplatsen. 

– Idag laddar vi mobiler och läsplattor för att de ska fungera. Men hur ofta tänker vi på att vi människor också behöver laddas? Att få en egen stund för återhämtning är viktigare än vad många tror, säger Carina Sörlander Jäder, franchisetagare för Promas i Dalarna och Närke.

Carina är utbildad hälsopedagog och har arbetat inom hälsoområdet i över 20 år. Hon har ett stort intresse och bred kunskap inom området mental- och fysisk återhämtning. För snart fyra år sedan tog hon med sina erfarenheter och engagemang för hälsa in i Promas.

– Efter mina år i Promas är det roligt att se och höra vilka positiva effekter många anställda upplever när de använder PromasMetoden® och Promas koncept på sina arbetsplatser. Det är därför väldigt givande och stimulerade att arbeta med Promas.

En av de största utmaningarna för företagen i dag, kopplat till hälsa och livsstil, menar Carina är att medarbetarna inte får den återhämtning som behövs.

– Att få en stund för sig själv, en medveten paus, gör att vi får ner stressnivån och mår bättre.

Positiv utveckling
Företag generellt är medvetna om vikten av att ha en personal som mår bra.

Men det finns ändå en hel del att utveckla och förbättra med tanke på den negativa trendkurvan i samhället med ökad stress och psykisk ohälsa.

– Det gamla vilorummet har kanske gjort sitt? Nu börjar det bli dags att tänka om och anpassa specifika rum eller platser på arbetsplatsen som främjar en tupplur och återhämtning. Tillåtelse att få en stund för sig själv med sina egna reflektioner. De arbetsplatser som främjar och investerar i dessa tankar har mycket att vinna.