Hur påverkas du av stress och framförallt vad kan du göra åt det?