Framtidens arbetsplats, fler företag inser värdet!

Det är glädjande att vi på senare tid kan konstatera att fler och fler företag inser värdet av att arbeta strategiskt med människors hälsa och välmående.

–  Vi på Promas välkomnar de nya reglerna och ser positivt på att man uppmärksammar problemet med stressrelaterad ohälsa samt sätter fokus på återhämtning, hälsofrämjande och förebyggande insatser på arbetsplatsen.

Ledningsgrupper måste inse värdet i att arbeta strategiskt med hälsa för att skapa och bevara friska arbetsplatser. Hälsoarbete måste genomsyra hela organisationen. Först då kan man börja bygga upp en kultur på arbetsplatsen och hitta verktyg som främjar allas välmående och minskar sjukskrivningarna, säger Mikael Wallin, VD på Promas.

Den 31 mars trädde Arbetsmiljöverkets nya regler (Afs 2015:4) i kraft. Den nya föreskriften fokuserar på anställdas psykiska välmående och lägger stort ansvar på företagsledare att arbeta strategiskt med hälsoarbete och den sociala arbetsmiljön. Bland annat ställer föreskriften krav på arbetsgivaren att ge anställda möjlighet till återhämtning på arbetsplatsen, arbeta strategiskt och förebyggande med stressrelaterad ohälsa samt ge anställda kunskap inom området.

Mikael_Wallin_promas-120x1111_100dpi

Mikael Wallin, VD på Promas

Historiskt sett är lagstiftning inte medlet till förändring. Vi hoppas istället att de nya reglerna ska föra med sig en förändrad attityd till hur man arbetar med att skapa och bevara friska medarbetare. Att arbetsgivarna utifrån de nya reglerna börjar tänka långsiktigt genom att skapa en kultur och en miljö där det är ok att ta en paus och återhämta sig. Friska och utvilade medarbetare som får tid för återhämtning mår och presterar bättre.

I dag budgeterar företag cirka 70 procent av sitt hälsoarbete på rehabilitering av sjuka medarbetare och endast 30 procent på förebyggande insatser. Många arbetsgivare ser dessa insatser som en kostnad istället för en investering. Både siffor och attityden måste förändras.

En viktig aspekt som Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter pekar på är att lägga hälsoarbetet på ledningsnivå, inte individnivå. Det räcker inte längre att erbjuda anställda gymkort, frukt och vatten. För att minska sjukskrivningarna måste förändringen ske på ledningsnivå där arbetsgivarna tar ansvar för medarbetarnas hälsa.

Med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift hoppas vi se en fortsatt ökad medvetenhet kring hälsoarbete och att fler börjar arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För friska medarbetare är den viktigaste resursen ett företag har och långsiktigt, även den mest lönsamma.

–  Det är glädjande att vi på senare tid kan konstatera att fler och fler företag inser värdet av att arbeta strategiskt med människors hälsa och välmående, säger Mikael.

Se Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen (Källa: Arbetsmiljöverket)

By |2017-06-26T14:14:55+00:00onsdag, april 13, 2016|