Dramatisk ökning av stressrelaterade sjukskrivningar, ökning med 73% på 2 år

Det finns starka mänskliga, företagsekonomiska och samhälleliga skäl att vända trenden med ökande sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Källa: Dagen Nyheter 1 och 16 april-2015.
Läs artikel 1»» Läs artikel 2»»  

Sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt, och frånvaron på grund av psykiatriska diagnoser utgör nu 40 procent av samtliga sjukskrivningar. Höga krav, otydliga roller och dåligt ledarskap på arbetsplatserna är viktiga förklaringar. Nu måste cheferna ta ansvar för en bättre arbetsmiljö, skriver åtta forskare.
Den psykiska ohälsan ökar, stressreaktionerna ökar, sömnbesvären ökar, sjukfallen i psykisk sjukdom ökar. Arbetsförhållandena bidrar till det, men skulle i stället kunna fungera preventivt och främjande. Det är hög tid att chefer och arbetsplatser tar sitt ansvar för utvecklingen, säger en grupp forskare som utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan.

”Strategiskt hälsoarbete ger långsiktiga förutsättningar för effektivitet och lönsamhet”

Per Gärdsell, en av Sveriges ledande forskare inom mental träning och flitigt anlitad föreläsare och utbildare för ledningsgrupper, chefer och medarbetare på grupp- och individnivå.

– Det krävs nya insikter och strategier för företagsledningen att investera i hälsoarbetet på arbetsplatsen. Investera i att arbeta i förebyggande syfte, där medarbetare får möjlighet till effektiv återhämtning och mental träning under arbetstid, än att lägga stora kostnader på rehab och eftervård.

By |2017-06-22T07:44:02+00:00tisdag, maj 19, 2015|