Ansök om återhämtningsbonusen

Just nu finns det återigen ett statsbidrag 2023 att ansöka om för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg – återhämtningsbonusen. Med Promasmetoden, där återhämtningsfåtöljen spelar en viktig roll, kan du få hjälp med att främja medarbetares välmående och hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

Vi bistår gärna med tips för er ansökan.
Sista ansökningsdagen är 2023-02-21.

Vilka kan ansöka?

Regioner och kommuner som bedriver verksamheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer.

Vad kan ni söka medel för?

Stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.

Promasmetoden – optimal återhämtning på jobbet

Promasmetoden är utvecklad i nära samarbete med forskare och experter inom stresshantering, mental träning och oxytocin, med syftet att ge optimal återhämtning på jobbet. Återhämtningsfåtöljen har en central roll i Promasmetoden och förser användaren med mental träning och massage med fokus på oxytocin under 15 minuter. De vanligaste effekterna är att den anställde får mer ork och energi under hela arbetspasset, tål stress bättre och får minskad smärta (muskulärt). Den mentala träningen hjälper till med att skapa kvalitet på tankarna. En återhämtad anställd blir mer välmående och fungerar bättre i sin yrkesroll samt bemöter patienter, anhöriga och kollegor mer positivt. Arbetsplatsen får fler hållbara anställda.

Innehåll i Promasmetoden

  • Återhämtningsfåtölj Promas Recovery Edition (1), med Lars-Eric Uneståhls mentala träningsprogram integrerade och nåbara i touchdisplayen
  • Värme i ryggdynan (för extra frigörande av oxytocin)
  • Digital inspirationsföreläsning (25 min)
  • Hälsoinspiratörsutbildning (en person, två heldagar)
  • Grundutbildning inom mental träning (webbaserad, licens för två personer)
  • Uppföljning – nyttjandegrad (trender och tendenser kring nyttjandet av återhämtningsfåtöljen)
  • Uppföljning – digital enkät kring upplevda effekter (ger intressant och värdefull information om återhämtningen)
  • Inspirationsmaterial till platsen för återhämtningen på jobbet (posters, information)
  • Inbjudningar till webbinarier inom hälsa och välmående

För prisuppgift om detta – kontakta Promas via info@promas.se

Här hittar ni länken till ansökan om statsbidrag 2023!