Hälsoanalysen ger en konkret bild av hur arbetsplatsen och medarbetarna mår.

Dan Hasson, forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion, har varit delaktig i arbetet med att ta fram Promas Hälsoanalys.

– Hälsoanalysen ger en konkret bild av hur personalen mår. Vi ställer frågor som kretsar kring hälsa och hur nöjd man är med sin livsstil. Analysen ger även ett mått den fysiska och psykiska ohälsan, säger Dan.

De som deltar, vilket enligt Dan helst bör vara alla inom företaget för att få så korrekt bild som möjligt, får svara på frågor om bland annat sömn, upplevd stress och arbetsglädje. Svaren sammanställs och genom analysen får företaget reda på vilka områden som är prioriterade.

När företaget sedan startar upp med olika aktiviteter är det förstås viktigt att efter ett tag göra analysen på nytt.

– En uppföljning behöver göras för att se om insatserna gett någon effekt, menar Dan. Sker det många förändringar under året kan det vara bra att be personalen besvara hela eller delar av enkäten flera gånger per år för att säkerställa att man uppnått det man önskat.

Intresseanmälan Hälsoanalys