Med hälsan som hävstång – skapas framgångsrika arbetsplatser

Nyhet: Med hälsan som hävstång

Läkaren Per Gärdsell och beteendevetaren Tommy Ljusenius har under cirka 10 år farit land och rike runt på arbetsplatserna för att föreläsa om hälsan och det hälsofrämjande ledarskapet.

Nu har Per och Tommy kommit ut med boken ”Med hälsan som hävstång – skapas framgångsrika arbetsplatser”, där de delger sina lärdomar.
Det handlar både om sådant som de lärt ut och sådant som de själva lärt sig under alla besök på företag och i offentlig sektor. I boken får vi bland annat ta del av hur ett antal framgångsrika företag bedriver sitt hälsoarbete. Vi får även läsa om hur Previas VD ser på hur samarbetet med en modern företagshälsovård bör se ut.

Man kan urskilja en synnerligen intressant trend som just nu sprider sig. De framgångsrika företagen har så att säga höjt ribban i sitt hälsoarbete. De nöjer sig inte med att medarbetarna är ”icke-sjuka”, de har också insett vilken styrka det ligger i att ha en frisk, stark och motiverad personal. Den nya visionen är ”medarbetare som är det bästa de kan bli”. Ska man nå dit räcker det inte att bara följa arbetsmiljölagen och att sänka sjukfrånvaron. Man måste också sätta in det som modernt kallas för ”promotiva” eller hälsofrämjande insatser. Ledorden är att ha medarbetare som vill arbeta, som kan arbeta och som orkar arbeta.

Författarna beskriver tydligt att det är lönsamt att arbeta med hälsan medan den finns …, istället för att ingripa först när ohälsan har uppstått. Ett rehabiliteringsfall kostar t ex cirka 1,7 miljoner kronor enligt ekonomernas schablon, även om rehabiliteringen inte lyckas. Dessvärre är det vanligare att den misslyckas.

Boken behandlar även det faktum att orken blivit en bristvara i det moderna arbetslivet och att alltför många underpresterar p g a dålig ork. Utifrån resonemangen om nuläget och möjliga vinster med hälsoarbete övergår de till att beskriva friskfaktorer och hur man praktiskt kan utveckla dessa.

Promas samarbetar sedan en tid med författarna. Syftet är att vi vill utbilda både våra kunder och vår personal vad gäller modernt hälsofrämjande arbete. En viktig beståndsdel i sådant arbete är att skapa möjligheter till återhämtning. Här fyller Promas återhämtningsfåtöljer en viktig roll i ett arbetsliv där stressnivån ofta är hög.

Text: Jan Wigen