Föreläsningar, utbildningar och mässor

Med vår erfarenhet sedan 2003 inom återhämtning, stresshantering och mental träning samt i samarbete med Promas forskningsråd, förmedlar och ökar vi kunskapen inom hälsa och välmående.

Detta gör vi genom att erbjuda inspirerande föreläsningar, delta på mässor och samordna utbildningar, event och workshops för våra kunder.

Aktuella föreläsningar, mässor och events:

Promas tidigare aktiviteter: