Promas på Skolforum, Stockholmsmässan okt-2016

Vi hjälper er med att öka kunskapen i stresshantering, återhämtning och mental träning, på organisation- och individnivå. Besök oss på Skolforum på Stockholmsmässan 31/10 - 1/11 2016, så berättar vi mer. Ni får även chansen att prova vår

Nyckeln till ett framgångsrikt team, Håkan Ericson föreläser hos Promas nov-2016

Hur formar du teamet till att bli  framgångsrikt? Hur får du arbetsplatsen att sticka ut ur mängden och bli ännu mer attraktiv? Hälsofrämjande arbete bottnar i kultur, attityd, självbild och beteende som råder på spelplanen. Vi har alla ett ansvar,

Per Gärdsell föreläser hos Promas hösten 2016.

Medarbetare som mår bra är en förutsättning för framgångsrika arbetsplatser! Den arbetsgivare som inser att hälsa och välmående är en kulturell fråga på arbetsplatsen har kommit långt i det moderna ledarskapet. Man lyfter upp hälsa på

Följ Promas AB