Hjärnforskare Agneta Sandström: ”Chilla mer, man måste inte hela tiden jobba på att bli en ”bättre människa”.

Allt fler blir sjuka av stress – den idag vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Psykisk ohälsa och stress ökar också risken för stroke och hjärt-kärlsjukdom. – Kroppen är ett ekosystem, allt hänger ihop.